A A A

Aktualności i informacje

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania

Realizacja zadań podmiotu leczniczego

Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych

Pacjent, osoby upoważnione przez pacjenta

Podstawy prawne przetwarzania:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Zgoda pacjenta na udostępnienie dokumentacji medycznej

Odbiorcami danych osobowych są

Pacjent, osoba upoważniona przez pacjenta, podmioty wskazane w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pacjenta będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu leczenia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Administrator nie ma obowiązku informowania osoby upoważnionej przez pacjenta.

Miło nam poinformować, że od 7 marca 2017 roku rozpoczyna pracę w Gdańskim Centrum Zdrowia Pan doktor Adam Gronowski - specjalista endokrynologii. W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje endokrynologia dziecięca i endokrynologia ginekologiczna. Serdecznie zapraszamy.

Gdańskie Centrum Zdrowia Filia Beniowskiego
ul.Maurycego Beniowskiego 9
80-382 Gdańsk

Rejestracja czynna w godzinach:

 poniedziałek   8:00-15:30
 wtorek   10:30-18:00
 środa   8:00-15:30
 czwartek   10:30-18:00
 piątek   10:30-18:00
 
tel.: 505 174 444


Poradnia Lekarza Rodzinnego

Poradnia dla dorosłych

dr n. med. Bartosz Trzeciak - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista geriatrii

środa   8:00-15:00
czwartek   13:30-18:00
piątek   13:00-15:00

 

Poradnia dla dzieci chorych

lek.med. Małgorzata Kseniak - specjalista medycyny rodzinnej

wtorek   14:30-18:00
     
piątek   14:30-18:00 

Poradnia dla dzieci zdrowych  

lek. med.  Małgorzata Kseniak - specjalista medycyny rodzinnej

Poniedzałek 8:00-11:00

 

Poradnia Alergologiczna 

lek.med. Barbara Przedwojska-Szwarc

czwartek 15:00-18:00

 

W związku z problemami technicznymi oraz zmianą strony internetowej, nastąpiła parodniowa przerwa w dostępie, za co przepraszamy.

Nowa strona jest sukcesywnie zapełniania informacjami, więc prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości.

 

                                     gcz logo jpg                                                  o GMW pion

 

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk oraz realizacją Projektu: 

"Aktywni Społecznie" - Gdański Program dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin" 
w ramach realziacji zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Ogłaszamy nabór chętnych do następujących działań:

 1. Diagnoza psychologiczn 
 2. Diagnoza psychiatryczna
 3. Grupa psychoedukacyjna dla rodziców
 4. Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
 5. Warsztaty dla młodzieży wycofanej społecznie
 6. Twórcze Warsztaty Terapeutyczne dla młodzieży wykluczonej społecznie
 7. Terapia rodzinna
 8. Warsztaty „Komunikacja bez przemocy”

Zapraszamy młodzież mającą problemy w relacjach z rówieśnikami, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, emocjonalnymi, nerwicowymi do zaangażwoania się w terapię krótkoterminową, różne rodzaje warsztatów oraz do pogłębionej diagnozy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.

Rodziców pacjentów zapraszamy do skorzystania z Grupy psychoedukacyjnej dla rodziców.

Rodziny zapraszamy do skorzystania z Terapii Rodziennej.

 

Miejsce:
Gdańskie Centrum Zdrowia ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk
telefon kontaktowy:
537 908 250  (wskazana wiadomość SMS z podaniem nazwiska oraz rodzajem świadczenia, które Państwa interesuje)
                                               

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • wykonywanie świadczeń leczniczych, diagnostycznych, zapobiegawczych,
 • kompletowanie, prowadzenie i dbałość o dokumentację medyczną chorego,
 • utrzymywanie wysokich standardów obsługi pacjenta.

 

Rejestracja NFZ58 342-33-59

Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk