A A A

 

                                     gcz logo jpg                                                  o GMW pion

 

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk oraz realizacją Projektu: 

"Aktywni Społecznie" - Gdański Program dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich Rodzin" 
w ramach realziacji zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Ogłaszamy nabór chętnych do następujących działań:

  1. Diagnoza psychologiczn 
  2. Diagnoza psychiatryczna
  3. Grupa psychoedukacyjna dla rodziców
  4. Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
  5. Warsztaty dla młodzieży wycofanej społecznie
  6. Twórcze Warsztaty Terapeutyczne dla młodzieży wykluczonej społecznie
  7. Terapia rodzinna
  8. Warsztaty „Komunikacja bez przemocy”

Zapraszamy młodzież mającą problemy w relacjach z rówieśnikami, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, emocjonalnymi, nerwicowymi do zaangażwoania się w terapię krótkoterminową, różne rodzaje warsztatów oraz do pogłębionej diagnozy psychologicznej i/lub psychiatrycznej.

Rodziców pacjentów zapraszamy do skorzystania z Grupy psychoedukacyjnej dla rodziców.

Rodziny zapraszamy do skorzystania z Terapii Rodziennej.

 

Miejsce:
Gdańskie Centrum Zdrowia ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk
telefon kontaktowy:
537 908 250  (wskazana wiadomość SMS z podaniem nazwiska oraz rodzajem świadczenia, które Państwa interesuje)
                                               

 

Rejestracja NFZ58 342-33-59

Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk