Radiologia

LP

NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ

CENA

RADIOLOGIA
1 RTG celowane klatki piersiowej

30

2 RTG celowane kręgosłupa L-S

30

3 RTG celowane na ząb obrotnika

20

4 RTG czaszki

35

5 RTG części miękkich szyi z kontrastem

30

6 RTG jamy brzusznej-2 projekcje

50

7 RTG jednego stawu biodrowego A-P

30

8 RTG jednej dłoni – 2 projekcje

30

9 RTG jednej dłoni – 1 projekcja

18

10 RTG klatki piersiowej (małe dzieci)

20

11 RTG klatki piersiowej bocznie

25

12 RTG klatki piersiowej P-A

35

13 RTG klatki piersiowej P-A i boczne z barytem

50

14 RTG klatki piersiowej P-A i bocznie

60

15 RTG kości nosa

20

16 RTG kości piętowej – 2 projekcje osiowe i boczne

30

17 RTG kości piętowej-1 projekcja

20

18 RTG kości podudzia – 2 projekcje

40

19 RTG kości podudzia – 1 projekcja

27

20 RTG kości przedramienia – 1 projekcja

23

21 RTG kości przedramienia-2 projekcje

40

22 RTG kości ramiennej -2 projekcje

40

23 RTG kości ramiennej – 1 projekcja

23

24 RTG kości udowej – 1 projekcja

30

25 RTG kości udowej-2 projekcje

50

26 RTG kręgosłupa – boczne L-S (1 projekcja)

27

27 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje

70

28 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje

70

29 RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje)

40

30 RTG kręgosłupa szyjnego szyjnego (3 projekcje)

60

31 RTG kręgosłupa thl (skolioza)

40

32 RTG łopatki – 2 projekcje

40

33 RTG miednicy

40

34 RTG mostka-1 projekcja

25

35 RTG mostka-2 projekcje

40

36 RTG nadgarstka (1 projekcja)

20

37 RTG nadgarstka (2 projekcje)

30

38 RTG nadgarstka (3 projekcje)

30

39 RTG obojczyka

25

40 RTG obu dłoni -2 projekcje

40

41 RTG obu dłoni-1 projekcja

25

42 RTG obu nadgarstków (1 projekcja)

25

43 RTG obu pięt – 1 projekcja (boczna)

40

44 RTG obu stawów kolanowych-3 projekcje

50

45 RTG obu stóp

40

46 RTG obu stóp – 1 projekcja

20

47 RTG osiowe pięty

40

48 RTG osiowe rzepek – 1 projekcja

30

49 RTG osiowe rzepek – 3 kąty (30,60,90)

80

50 RTG osiowe rzepki – 1 projekcja

30

51 RTG osiowe rzepki – 3 kąty (30,60,90)

60

52 RTG palca – 2 projekcje

20

53 RTG palca – 1 projekcja

18

54 RTG podstawy czaszki

30

55 RTG stawów biodrowych -2 projekcje

60

56 RTG stawów biodrowych-1 projekcja

40

57 RTG stawów krzyżowo-biodrowych

30

58 RTG stawu barkowego -2 projekcje

40

59 RTG stawu barkowego A-P -1 projekcja

25

60 RTG stawu kolanowego – 1 projekcja

23

61 RTG stawu kolanowego – 2 projekcje

30

62 RTG stawu łokciowego – 2 projekcje

30

63 RTG stawu łokciowego – 1 projekcja

25

64 RTG stawu skokowego – 1 projekcja

25

65 RTG stawu skokowego- 2 projekcje

30

66 RTG stopy – 2 projekcje

30

67 RTG stopy – 1 projekcja

23

68 RTG stopy – 1 projekcja A-P

20

69 RTG stopy – A-P + boczne

27

70 RTG śródstopia, przodostopia – 1 projekcja

23

71 RTG śródstopia, przodostopia – 2 projekcje

30

72 RTG twarzoczaszki

20

73 RTG wole zamostkowe

30

74 RTG zatok – 1 projekcja

20

75 RTG zatok – 2 projekcje

35

76 RTG zęba

15

77 RTG żeber-2 projekcje

40

78 RTG-siodełko tureckie

20

79 RTG-wiek kostny

20