Finansowane ze środków Miasta Gdańska

Finansowane ze środków Miasta Gdańska

 


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.


Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.


 

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.


 

Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.


 

„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.