Medycyna Pracy – oferta

Godziny pracy Poradni

  • Poniedziałek  700 – 1430
  • Wtorek  700 – 1430
  • Środa  700 – 1430
  • Czwartek  700 – 1800
  • Piątek  700 – 1430

Numery telefonów:

58 342-33-29 – Rejestracja,

58 342-33-62 – Rejestracja,

58 342-33-15 – Zawieranie umów

Lekarze:

lek. Alina Lubowska-Rewako
Specjalista medycyny pracy

lek. Zbigniew Kurkiewicz
Lekarz medycyny przemysłowej

lek. Regina Dąbrowska-Siodelska 
Specjalista medycyny pracy

lek. Ilona Skrzydłowska
Lekarz chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny pracy

Gdańskie Centrum Zdrowia zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy DZ.U. 04.125.1317 – tekst jednolity świadczy usługi w zakresie medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy oraz ustawę o służbie medycyny pracy w tym:

  • badania wstępne,
  • badania okresowe,
  • badania kontrolne,
  • objęcie zakładów pracy nadzorem medycznym,
  • prowadzenia badań specjalistycznych i ambulatoryjnych
  • badania psychotechniczne.

Oferta nasza dotyczy opieki medycznej w zakresie:

1. lekarza profilaktyka, specjalisty medycyny pracy między innymi z uprawnieniami:

  • dla jednostek pływających
  • dla osób kierujących pojazdami
  • dla osób ubiegających się posiadających pozwolenie na broń
  • dla osób pracujących przy promieniowaniu
  • dla osób ubiegających się o licencję I i II stopnia zabezpieczenia technicznego
  • dla osób pracujących przy artykułach spożywczych, z wydawaniem orzeczeń dla celów sanitarno epidemiologicznych

2. konsultacji specjalistycznych w naszych poradniach:

  • chirurgicznej
  • dermatologicznej
  • endokrynologicznej
  • kardiologicznej
  • laryngologicznej
  • logopedycznej
  • neurologicznej
  • okulistycznej
  • ortopedycznej
  • psychiatrycznej
  • psychologicznej
  • reumatologicznej
  • urologicznej

3. badania diagnostyczne w pracowniach EKG, EEG, USG, RTG oraz badania spirometryczne, badania audiometryczne, badania pola widzenia oraz mierzenie ciśnienia śródgałkowego

4. laboratorium analitycznym – pełen zakres badań

5. rehabilitacji – między innymi:

  • konsultacje naszych lekarzy specjalistów rehabilitacji
  • laser
  • comaster,
  • diadynamik,
  • prądy interferencyjne,
  • pole magnetyczne,
  • ultradźwięki
  • masaż konwencjonalny i limfatyczny (BOA)
  • kinezyterapia
  • krioterapia
  • ćwiczenia usprawniające i wspomagające

6. pracowni psychotechnicznej z szerokim zakresem usług np:

 • badania kierowców, operatorów sprzętu
 • badania na wysokości
 • osób posiadających pozwolenie na broń

7. pracowni wibracyjnej

 • określenie czucia wibracji
 • określenie termometrii skórnej

Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone są w siedzibie Gdańskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., gdzie można również uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych gabinetów.

Gdańskie Centrum Zdrowia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cena za usługi skalkulowana może być ryczałtowo, cennikowo lub w formie kart medycznych.
Dokładne jej przedstawienie będzie możliwe po zapoznaniu się z rodzajem stanowisk i zakresem usług.

Zapraszamy do współpracy.