Cennik usług dla Medycyny Pracy

LP       NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ      CENA

MEDYCYNA PRACY

1 Lekarz medycyny pracy, badanie z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy 80
2 Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – cena za godzinę 200
3 Badanie po zleceniu przez lekarza profilaktyka np.: okulista, laryngolog, neurolog 70
4 Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (w trakcie badania profilaktycznego) 40
5 Orzeczenie lekarskie dla marynarzy 100
6 Badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie) 200
7 Badanie lekarskie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów 200
8 Badanie lekarskie kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim 200
9 Badanie uczniów i studentów 80
10 Wydanie zaświadczenia/orzeczenia/duplikatu na życzenie pacjenta 35
11 Badanie czucia wibracji z termometrią + opis 100
12 Zgłoszenie choroby zawodowej pracownika przez lekarza 100
13 RTG klatki piersiowej duży obrazek 35
14 RTG nadgarstków i stawów łokciowych dla pilarzy motorowych 85
15 EKG bez opisu 20
16 Audiometria 40
17 Spirometria 60
18 Wydanie zaświadczenia/orzeczenia/duplikatu na życzenie pacjenta
BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
1 3-krotne badanie kału w kierunku nosicielstwa 150
2 Morfologia krwi obwodowej z rozmazem 15
3 Badanie ogólne moczu 8
4 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) 6
5 Glukoza 8
6 Cholesterol 8
7 Lipidogram 25
8 ALAT 8
9 ASPAT 8
10 PSA 28
11 TSH 24
12 Pakiet: OB, morfologia, mocz, glukoza 36
13 Inne badania według obowiązującego cennika GCZ
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
1 Odpis orzeczenia psychologicznego 50
KIEROWCY – wszystkie kategorie + dźwigi samojezdne
1 badanie podstawowe 150
2 badanie kontrolne 150
3 badanie po wypadku 150
4 badanie po alkoholu 150
5 badanie po przekroczeniu limitu punktowego 150
6 badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy-podstawowe 150
7 badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy- kontrolne 150
8 konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy 150
9 badanie w ciemni (badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia) 50
10 badanie  psychotechniczne na drugie stanowisko 20
PRACA NA WYSOKOŚCI- W TYM SUWNICE I DŹWIGI WIEŻOWE
1 badanie podstawowe 100
2 badanie kontrolne 100
OPERATORZY SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO
1 badanie podstawowe 100
2 badanie kontrolne 100
BROŃ
1 Badanie lekarskie  osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń z orzeczeniem 150
2 Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń 200
3 Badanie lekarskie  osoby posiadającej pozwolenie na broń z orzeczeniem 150
4 Badanie psychologiczne osoby posiadające pozwolenie na broń 200
5 Konsultacja psychiatryczna 100
6 Konsultacja okulistyczna 70
7 Glukoza 8
BADANIA PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
1 pierwszorazowe 150
2 okresowe 150
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KANDYDATÓW NA:
1 Kuratora społecznego 150
2 Kuratora zawodowego 300
3 Sędziego/prokuratora 500

 

 

 

 

Skip to content