Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

COPERNICUS

ul. Jana Pawła II 50

Gdańsk, 58 768 46 84

 

Medica Plus

ul. Stanisława Lema 21

Gdańsk, 58 340 54 70

 

COPERNICUS

ul. Powstańców Warszawskich ½

Gdańsk, 58 764 06 40

 

Pacjenci do 18 roku życia.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego

ul. Polanki 119

Gdańsk, 58 520 93 02

 

Nadmorskie Centrum Medyczne

ul. Świętokrzyska 4

Gdańsk, 58 763 98 90

 

Pacjenci po 18 roku życia.

7 Szpital Marynarki Wojennej

ul. Polanki 117

Gdańsk, 58 552 62 65

 

 

Skip to content