Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

“Młodzieżowy Port”

Rejestracja

Poniedziałek   800 – 1430

Wtorek           800 – 1430

Środa             800 – 1430

Czwartek        800 – 1430

Piątek            800 – 1430

Telefon

58 342 33 21

Oddział jest ośrodkiem stażowym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Lekarze

lek. Kalina Skwarska
Ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży.
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła szkolenie z psychoterapii atestowane przez Zarząd sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med. lek. Anna Pakalska-Korcala
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

lek. Natalia Chojnacka
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończyła podyplomowy kurs psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikowacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholodzy i psychoterapeuci:

dr n. med. Bożena Pietraszczyk-Kędziora
Specjalista psychiatrii. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię rodzinną.


lek. Roman Ludkiewicz

Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychiatrii środowiskowej PTP. Trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.- Prowadzi psychodramę.


mgr Justyna Urbańska-Grosz

Koordynator zespołu psychologów.
Specjalista psychologii klinicznej Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Karina Drewczyńska
Psycholog i socjolog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, ukończyła ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Bożena Greń
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w trakcie szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Anna Jurys-Zielińska
Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Agata Wadlewska-Manaj
Psycholog. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii i terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Anna Wyszkowska
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

mgr Joanna Różycka
Psycholog. W trakcie drugiego stopnia szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

mgr Joanna Sikorska

Psycholog. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

dr n. med. Maciej Walkiewicz
Specjalista psychologii klinicznej. Adiunkt w Katedrze Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył szkolenie w psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Edyta Wardzińska

Psycholog. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Izabela Tobolewska
Psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenie w psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

mgr Iwona Karbowska
Psycholog. Certyfikowany PsychoterapeutaTerapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

ZESPÓŁ JEST SUPERWIZOWANY PRZEZ:


mgr Aleksandra Bachórz

Psycholog. Ukończyła podyplomowe Studium Socjoterapii, kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, wieloletnie szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par (I, II i III stopnia). Uczestniczyła w seminariach z psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTPP.

Lek Anna Posiewnik
Psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

mgr Łukasz Dobromirski
Certyfikowany Analityk Grupowy i Psychoterapeuta.

dr n. med. Krzysztof Szwajca
specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

 


Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

“Młodzieżowy Port”

 

Zajmujemy się pomocą młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Oferujemy pomoc w problemach takich jak:

  • problemy z nastrojem, brak chęci do życia, apatia
  • problemy w regularnym uczęszczaniu do szkoły
  • niechęć do nauki, trudności w koncentracji
  • lęk
  • problemy z jedzeniem
  • trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • poczucie niezrozumienia, izolacji ze strony otoczenia
  • problemy emocjonalne po traumatycznych zdarzeniach
  • trudności w myśleniu, objawy psychotyczne
  • autodestrukcyjne zachowania
  • agresja
  • przemoc w rodzinie
  • trudności w relacjach rodzinnych
  • problem alkoholowy w rodzinie

Pracujemy terapeutycznie w oparciu o nurt psychoanalityczny oraz systemowy, co oznacza, że uznajemy wagę trudności indywidualnych pacjenta, ale też w terapię angażujemy całą rodzinę.  Korzystamy także z koncepcji społeczności terapeutycznej, która pomaga naszym pacjentom odnaleźć się w różnorodnych rolach społecznych i ocenić swój wkład w funkcjonowanie grupy rówieśniczej. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Nasi pacjenci korzystają z:

  • psychoterapii grupowej
  • psychoterapii indywidualnej
  • socjoterapii
  • psychoedukacji
  • warsztatów psychologicznych
  • muzykoterapii, psychorysunku, relaksacji
  • społeczności terapeutycznej
  • indywidualnej opieki psychologa i psychiatry
  • psychoterapii rodzinnej
  • terapii zajęciowej

W trakcie pobytu na Oddziale młodzież ma możliwość realizowania obowiązku szkolnego na miejscu, w ramach nauki w ZKPiG nr 32.

Zapisy na Oddział możliwe są po odbyciu kilku konsultacji psychologicznych w Poradni i weryfikacji kandydatury pacjenta przez zespół terapeutyczny. W trakcie konsultacji spotykamy się z pacjentem i jego rodzicami, zbieramy informacje na temat pacjenta i jego problemów oraz przedstawiamy ofertę pomocy najbardziej dostosowaną do problemów zgłaszanych przez pacjenta i jego rodzinę.

Zapis na konsultację możliwy jedynie ze skierowaniem od lekarza POZ lub psychiatry do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.