Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

dla Dzieci i Młodzieży

„Młodzieżowy Port”

Rejestracja

Poniedziałek   800 – 1430

Wtorek           800 – 1430

Środa             800 – 1430

Czwartek        800 – 1430

Piątek            800 – 1430

Telefony

58 342 34 08

535 997 250

Oddział jest ośrodkiem stażowym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 


Sekretariat Oddziału:  Anna Dobrzyńska

 

Ordynator Oddziału:

lek. Kalina Skwarska
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła szkolenie z psychoterapii atestowane przez Zarząd sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Lekarze:

dr n. med. lek. Anna Pakalska-Korcala
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

lek. Natalia Chojnacka
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła podyplomowy kurs psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikowanego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psycholodzy i psychoterapeuci:

mgr Justyna Urbańska-Grosz
Koordynator zespołu psychologów. Psycholog.
Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Agnieszka Gajda
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

mgr Bożena Greń
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w trakcie szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 

 

 

 

mgr Anna Jurys-Zielińska
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Iwona Karbowska
Psycholog. Certyfikowany Psychoterapeuta Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

mgr Dominika Kułygin
Psycholog. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Terapeuta II stopnia TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach).

lek. Roman Ludkiewicz
Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychiatrii środowiskowej PTP. Trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi psychodramę.

mgr Magdalena Mętkowska – Walewska
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana diagnostyka spektrum autyzmu

mgr Marianna Palider
Psycholog w trakcie drugiego stopnia studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo- behawiorlanej, rekomendowanej przez European Association for Behacioural and Cognitive Therapies.

dr n. med. Bożena Pietraszczyk-Kędziora
Specjalista psychiatrii. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię rodzinną.

mgr Tomasz Rok
Psycholog. Specjalista z zakresu psychotraumatologii. W trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Dialog atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Joanna Różycka
Psycholog. W trakcie drugiego stopnia szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

mgr Monika Rudnik
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia  w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w nurcie integracyjnym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

dr hab. n. o zdr. Emilia Sitek, prof. GUMed 
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej (nr PMR 0019) – neuropsycholog, absolwentka studiów podyplomowych Applied Neuropsychology na University of Glasgow oraz studiów podyplomowych Elementy Metodologii Badań  Empirycznych w Medycynie i Zastosowania Statystyki w Badaniach Biomedycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończyła roczne szkolenie nt. Systemowe rozumienie rodziny – cz. I podstawowa (240 godz.), realizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. prof. Marii Orwid. Jest w trakcie całościowego szkolenia  z zakresu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie odbywającego się pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med. Bogdana de Barbaro i atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi terapię rodzinną.

mgr Joanna Staśkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Izabela Tobolewska
Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenie w psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

mgr Oktawia Urbańska
Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Agata Wadlewska-Manaj
Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii i terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med. Maciej Walkiewicz
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył szkolenie w psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Edyta Wardzińska
Psycholog. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Anna Wyszkowska
Psycholog. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

ZESPÓŁ JEST SUPERWIZOWANY PRZEZ:

mgr Aleksandra Bachórz
Psycholog. Ukończyła podyplomowe Studium Socjoterapii, kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, wieloletnie szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par (I, II i III stopnia). Uczestniczyła w seminariach z psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTPP.

mgr Łukasz Dobromirski
Certyfikowany Analityk Grupowy i Psychoterapeuta.

Lek Anna Posiewnik
Psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

dr n. med. Krzysztof Szwajca
specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny

dla Dzieci i Młodzieży

„Młodzieżowy Port”

 

Zajmujemy się pomocą młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Oferujemy pomoc w problemach takich jak:

  • problemy z nastrojem, brak chęci do życia, apatia
  • problemy w regularnym uczęszczaniu do szkoły
  • niechęć do nauki, trudności w koncentracji
  • lęk
  • problemy z jedzeniem
  • trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • poczucie niezrozumienia, izolacji ze strony otoczenia
  • problemy emocjonalne po traumatycznych zdarzeniach
  • trudności w myśleniu, objawy psychotyczne
  • autodestrukcyjne zachowania
  • agresja
  • przemoc w rodzinie
  • trudności w relacjach rodzinnych
  • problem alkoholowy w rodzinie

Pracujemy terapeutycznie w oparciu o nurt psychoanalityczny oraz systemowy, co oznacza, że uznajemy wagę trudności indywidualnych pacjenta, ale też w terapię angażujemy całą rodzinę.  Korzystamy także z koncepcji społeczności terapeutycznej, która pomaga naszym pacjentom odnaleźć się w różnorodnych rolach społecznych i ocenić swój wkład w funkcjonowanie grupy rówieśniczej. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Nasi pacjenci korzystają z:

  • psychoterapii grupowej
  • psychoterapii indywidualnej
  • socjoterapii
  • psychoedukacji
  • warsztatów psychologicznych
  • muzykoterapii, psychorysunku, relaksacji
  • społeczności terapeutycznej
  • indywidualnej opieki psychologa i psychiatry
  • psychoterapii rodzinnej
  • terapii zajęciowej

W trakcie pobytu na Oddziale młodzież ma możliwość realizowania obowiązku szkolnego na miejscu, w ramach nauki w ZKPiG nr 32.

Zapisy na Oddział możliwe są po odbyciu kilku konsultacji psychologicznych w Poradni i weryfikacji kandydatury pacjenta przez zespół terapeutyczny. W trakcie konsultacji spotykamy się z pacjentem i jego rodzicami, zbieramy informacje na temat pacjenta i jego problemów oraz przedstawiamy ofertę pomocy najbardziej dostosowaną do problemów zgłaszanych przez pacjenta i jego rodzinę.

Zapis na konsultację możliwy jedynie ze skierowaniem od lekarza POZ lub psychiatry do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Skip to content