Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek 700 – 1430

Wtorek →700 – 1430

Środa →700 – 1430

Czwartek  700 – 1430

Piątek →700 – 1430


Rejestracja czynna w godzinach 7:00-14:30:

tel.: 58 342 33 21

Rejestracja: Mariola Penkala

Lekarze

lek. Kalina Skwarska
Ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży.
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła szkolenie z psychoterapii atestowane przez Zarząd sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med. Bożena Pietraszczyk-Kędziora
Specjalista psychiatrii. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

lek. Katarzyna Sulak
Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

lek. Roman Ludkiewicz
Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychiatrii środowiskowej PTP. Trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.

lek. Olga Kierzkowska-Kałużna
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Psycholodzy i psychoterapeuci:

mgr Martyna Cicha
Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowy, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Obszar szczególnych zainteresowań to praca z osobami z doświadczeniem traumy.

mgr Agnieszka Gajda
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

mgr Bożena Greń
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w trakcie szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Anna Jurys-Zielińska
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Małgorzata Głaczak-Szalk
Psycholog, od początku swej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwojowych i nerwicowych dzieci i młodzieży a także diagnozą trudności szkolnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach w zakresie systemowej terapii rodzin oraz leczenia zaburzeń lękowych i nerwicowych u dzieci i młodzieży organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Absolwentka szkoleń w zakresie terapii i diagnozy ADHD w Centrum CBT w Warszawie.

mgr Iwona Karbowska
Psycholog. Certyfikowany Psychoterapeuta Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

mgr Magdalena Mętkowska-Walewska
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana diagnostyka spektrum autyzmu

mgr Marianna Palider

Psycholog w trakcie drugiego stopnia studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo – behawiorlanej, rekomendowanej przez European Association for Behacioural and Cognitive Therapies

mgr Joanna Różycka
Psycholog. W trakcie drugiego stopnia szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

mgr Monika Rudnik
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia  w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w nurcie integracyjnym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Kinga Skawińska
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz w trakcie szkolenia z psychotraumatologii  organizowanym przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

mgr Karolina Sciepuro
Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie Systemowe rozumienie rodziny organizowane przez Fundację Rozwoju Psychoterapii w Krakowie. Ukończyła kurs z psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

mgr Joanna Staśkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Izabela Tobolewska
Psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkolenie w psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

mgr Justyna Urbańska-Grosz
Psycholog. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Oktawia Urbańska
Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Agata Wadlewska-Manaj
Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii i terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med. Maciej Walkiewicz
Psycholog. Specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Adiunkt w Katedrze Psychologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył szkolenie w psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Edyta Wardzińska
Psycholog. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Anna Wodzińska (urlop)
Psycholog i pedagog, specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, absolwentka wielu szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w tym kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Diagnosta i terapeuta zaburzeń neurorozwojowych, m.in. spektrum autyzmu.

mgr Natalia Wrońska
Psycholog, od kilku lat pracująca z dziećmi i młodzieżą, w tym z pacjentami z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. I stopień szkolenia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz kurs Trenera Treningu Umiejętności Społecznych i Trenera TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

mgr Anna Wyszkowska
Psycholog. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

ZESPÓŁ JEST SUPERWIZOWANY PRZEZ:

mgr Aleksandra Bachórz
Psycholog. Ukończyła podyplomowe Studium Socjoterapii, kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, wieloletnie szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par (I, II i III stopnia). Uczestniczyła w seminariach z psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTPP.

mgr Łukasz Dobromirski
Certyfikowany Analityk Grupowy i Psychoterapeuta.

lek Anna Posiewnik
Psychoterapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

dr n. med. Krzysztof Szwajca
specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznegocertyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznegocertyfikowany specjalista terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje:

    • konsultacje psychiatryczne
    • konsultacje psychologiczne
    • psychoterapie indywidualne
    • terapie rodzinne

Do lekarza psychiatry – nie jest wymagane skierowanie.

Do psychologa- wymagane skierowanie od lekarza POZ, psychiatry pracującego w ramach NFZ.