Tag: praca

Gdańskie Centrum Zdrowia zaprasza do pracy specjalistów psychoterapii uzależnień lub osoby w trakcie certyfikacji w nurcie uzależnień oraz terapeutów w nurcie psychodynanicznym lub psychoanalitycznym (brak certyfikatu nie jest przeszkodą) w poradni uzależnień oraz w dziennym oddziale terapii uzależnienia. Oferujemy pracę w różnym wymiarze godzin. Zapraszamy na spotkania informacyjne.

kontakt pod nr 530057519 lub 58 3423365 lub mailowo sekretariat@gcz.com.pl mailto:sekretariat@gcz.com.pl , naszaporadnia@gcz.com.pl.