A A A

LP

NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ

CENA

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA

1

Konsultacja internistyczna

90

2

Konsultacja lekarza rodzinnego

90

3

Konsultacja pediatry

90

4

Test Actim CRP

20
5

Wizyta lekarska domowa 

150

SZCZEPIENIA (koszt szczepionki, iniekcja, konsultacja lekarska)

1

szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP TETRA

55

2

szczepienie przeciwko grypie INFLUVAC TETRA

50

3

szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (EUVAX)

55

4

szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (ENGERIX)

70

5

szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (CERVARIX 1 amp.)

340

6

HAVRIX JUNIOR

170

7

HEXACIMA 0,5 ml

190

8

INFANRIX HEXA inj. 0,5 ml

220

9

INFANRIX IPV+Hib inj 0,5

160

10

NIMENRIX 0,5 ml

170

11

PENTAXIM

115

12

PREVENAR 13

270

13

ROTARIX zaw. doustna 1,5 ml

320

14

SYNFLORIX zaw. Inj

250

15

VARILRIX inj 0,5 ml

250

AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

1

iniekcja domięśniowa

15

2

iniekcja dożylna

15

3

iniekcja podskórna

15

4

podanie szczepionki

15

5

wlew kroplowy

20

6

pomiar ciśnienia krwi

10

7

pomiar glukozy z krwi włośniczkowej

10

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

CHIRURGIA

1

konsultacja chirurgiczna

80

2

cewnikowanie

80

3

iniekcja dostawowa

100

4

nacinanie i drenaż ropnia, krwiaka, czyraka

40

5

opatrunek bez konsultacji lekarza

40

6

opatrunek chirurgiczny

80

7

opatrunek chirurgiczny powikłany

100

8

opatrunek unieruchamiający np. gips

90

9

paznokieć wrastający

440

10

podanie anatoksyny

30

11

podanie leku podrozścięgnowo

250

12

proste wycięcie znamion – znamiona, blizny, kaszaki – znieczulenie miejscowe

150-400

13

punkcja stawów

300

14

rektoskopia bez hist-pat

240

15

skleroterapia (za 1 ampułkę)

180

16

szycie rany

80-150

17

zdejmowanie szwów + opatrunek na zlecenie lekarza (usługa pielęgniarska)

40

18

zdejmowanie szwów +opatrunek

80

OKULISTYKA

1

konsultacja okulistyczna

90

2

konsultacja okulistyczna dr n.med. C.Ciechanowski

120

3

badanie dna oka

30

4

badanie lampą szczelinową

15

5

badanie pola widzenia

70

6

gonioskopia

100

7

opatrunek oczny z lekiem

50

8

płukanie dróg łzowych

60

9

pomiar ciśnienia śródgałkowego

30

10

udrażnianie przewodu łzowego

200

11

usunięcie ciała obcego z oka/powieki

150

LARYNGOLOGIA

1

konsultacja laryngologiczna

90

2

badanie audiometryczne

50

3

nacięcie krwiaka przegrody nosa

100

4

nacięcie ropnia

100

5

opatrunek uszny z lekiem

40

6

płukanie uszu

30

7

płukanie zatok metoda Proetza

50

8

punkcje zatok

50

9

tamponada przednia nosa

50

10

usunięcie ciała obcego z uszu,nosa,gardła

50

11

usunięcie tamponady przedniej nosa

40

DERMATOLOGIA

1

konsultacja dermatologiczna

90

2

badanie dermatoskopowe

50

3

kriochirurgia zmiany miejscowej

50

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

1

konsultacja ginekologiczno-położnicza

80

2

kolejna wizyta położnicza

50

3

KTG

30

4

pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego

35

5

USG ginekologiczne

70

6

usunięcie szwów

30

7

USG położnicze

70

8

założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki)

250

KARDIOLOGIA

1

konsultacja kardiologiczna

100

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

1

24 godzinna rejestracja ciśnienia (Holter ciśnieniowy)

70

2

24 godzinna rejestracja EKG (Holter)

70

3

Echokardiografia serca

100

5

EKG spoczynkowe

20

6

EKG spoczynkowe z opisem

40

7

Próba wysiłkowa

100

PSYCHIATRIA

1

konsultacja psychiatryczna

90

2

konsultacja psychiatryczna dziecięca

100

3

porada diagnostyczna (psychoterapeuta)

80

4

sesja psychoterapii indywidualnej

90

ENDOKRYNOLOGIA

1

konsultacja endokrynologiczna

100

NEUROLOGIA

1

konsultacja neurologiczna

90

ORTOPEDIA

1

konsultacja  ortopedyczna

100

2

opatrunek unieruchamiający np. gips

90

3

iniekcja dostawowa

100

4

punkcja stawów

30

REUMATOLOGIA

1

konsultacja  reumatologiczna

90

LOGOPEDIA

1

konsultacja logopedyczna

40

2

ćwiczenia logopedyczne

35

3

pakiet logopedyczny – 4 zajęcia

120

UROLOGIA

1

konsultacja  urologiczna

80

ALERGOLOGIA

 
1

konsultacja alergologiczna

120
2

wizyta kontrolna

100
3

testy skórne

120
4

odczulanie

50

REHABILITACJA

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

1

Ćwiczenia na przyrządach

20

2

Ćwiczenia ogólnousprawniające – (grupowe), 30 minut

15

3

Ćwiczenia w odciążeniu

15

4

Drenaż limfatyczny ręczny

50

5

Masaż ręczny kręgosłupa – całościowy do 30 minut

60

6

Masaż ręczny kręgosłupa – częściowy do 20 minut

45

7

Masaż częściowy ciała, 15 minut

45

8

Taping Med – plastrowanie-blizna do 10 cm

25

9

Taping Med – plastrowanie-blizna powyżej 10 cm

35
10

Taping Med - plastrowanie - 1 m

45

11

Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn

70

12

Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn + ćwiczenia

80

13

Terapia schorzeń neurologicznych

70

14

Wyciąg kręgosłupa

30

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

1

Diadynamik

15

2

Diatermia krótkofalowa DKF

15

3

Elektrostymulacja

15

4

Galwanizacja

15

5

Jonizacja (z własnym lekiem)

15

6

Krioterapia

15

7

Krioterapia 10 zabiegów

150

8

Laser

15

9

Laser 10 zabiegów

150

10

Masaż limfatyczny (BOA) – za kończynę

20

11

Masaż wirowy kończyn dolnych

30

12

Masaż wirowy kończyn górnych

20

13

Masaż wirowy kręgosłupa

40

14

Pole magnetyczne (comaster)

15

15

Prądy interferencyjne

15

16

Prądy Kotza

15

17

Prądy Tens

15

18

Prądy Traberta

15

19

Sollux

20

20

Tonoliza

15

21

Ultradźwięki i fonoforeza

15

22

Terapia falami uderzeniowymi

60

REHABILITACJA INNE

1

Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji

100

2

Wizyta domowa fizjoterapeuty

100

3

10 wizyt domowych fizjoterapeuty

900

INNE

1

kserokopia dokumentacji medycznej - za 1 (jedną) stronę 

nie może przekraczać
0,00007*)

2

odpis dokumentacji (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) za 1 (jedną) stronę

nie może przekraczać
0,002*)

3

Udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych

nie może przekraczać
0,0004*)

4

Sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

1

5

Kserokopia - za jedną stronę 

0,8

6

Zaświadczenie na życzenie pacjenta

35

 

*) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podst. art. 20 pkt. 2 z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2016r. Poz 887, z późn. zm.35) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie.

 
 

Rejestracja NFZ58 342-33-59

Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk