A A A

LP

NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ

CENA

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA

1

Konsultacja internistyczna

80

2

Konsultacja lekarza rodzinnego

80

3

Konsultacja pediatry

80

SZCZEPIENIA (koszt szczepionki, iniekcja, konsultacja lekarska)

1

szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP TETRA

55

2

szczepienie przeciwko grypie INFLUVAC

30

3

szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (EUVAX)

55

4

szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (ENGERIX)

70

5

szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (CERVARIX 1 amp.)

340

6

HAVRIX JUNIOR

170

7

HEXACIMA 0,5 ml

190

8

INFANRIX HEXA inj. 0,5 ml

220

9

INFANRIX IPV+Hib inj 0,5

160

10

NIMENRIX 0,5 ml

170

11

PENTAXIM

115

12

PREVENAR 13

270

13

ROTARIX zaw. doustna 1,5 ml

320

14

SYNFLORIX zaw. Inj

250

15

VARILRIX inj 0,5 ml

250

AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

1

iniekcja domięśniowa

10

2

iniekcja dożylna

10

3

iniekcja podskórna

10

4

podanie szczepionki

10

5

wlew kroplowy

20

6

pomiar ciśnienia krwi

10

7

pomiar glukozy z krwi włośniczkowej

10

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

CHIRURGIA

1

konsultacja chirurgiczna

60

2

cewnikowanie

80

3

iniekcja dostawowa

100

4

nacinanie i drenaż ropnia, krwiaka, czyraka

40

5

opatrunek bez konsultacji lekarza

40

6

opatrunek chirurgiczny

80

7

opatrunek chirurgiczny powikłany

100

8

opatrunek unieruchamiający np. gips

90

9

paznokieć wrastający

440

10

podanie anatoksyny

30

11

podanie leku podrozścięgnowo

250

12

proste wycięcie znamion – znamiona, blizny, kaszaki – znieczulenie miejscowe

150-400

13

punkcja stawów

300

14

rektoskopia bez hist-pat

240

15

skleroterapia (za 1 ampułkę)

180

16

szycie rany

80-150

17

zdejmowanie szwów + opatrunek na zlecenie lekarza (usługa pielęgniarska)

40

18

zdejmowanie szwów +opatrunek

80

OKULISTYKA

1

konsultacja okulistyczna

60

2

konsultacja okulistyczna dr n.med. C.Ciechanowski

80

3

badanie dna oka

30

4

badanie lampą szczelinową

15

5

badanie pola widzenia

40

6

gonioskopia

25

7

opatrunek oczny z lekiem

10

8

płukanie dróg łzowych

10

9

pomiar ciśnienia śródgałkowego

20

10

udrażnianie przewodu łzowego

10

11

usunięcie ciała obcego z oka/powieki

20

LARYNGOLOGIA

1

konsultacja laryngologiczna

80

2

badanie audiometryczne

30

3

inhalacja

7

4

nacięcie krwiaka przegrody nosa

20

5

nacięcie ropnia

20

6

opatrunek uszny z lekiem

20

7

płukanie uszu

20

8

płukanie zatok metoda Proteza

20

9

próby błędnikowe

40

10

punkcje zatok

25

11

tamponada przednia nosa

30

12

usunięcie ciała obcego z uszu,nosa,gardła

25

13

usunięcie tamponady przedniej nosa

20

DERMATOLOGIA

1

konsultacja dermatologiczna

80

2

badanie dermatoskopowe

30

3

kriochirurgia zmiany miejscowej

50

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

1

konsultacja ginekologiczno-położnicza

80

2

kolejna wizyta położnicza

50

3

KTG

30

4

pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego

35

5

USG ginekologiczne

70

6

usunięcie szwów

30

7

USG położnicze

70

8

założenie wkładki domacicznej (wkładka pacjentki)

250

KARDIOLOGIA

1

konsultacja kardiologiczna

100

BADANIA CZYNNOŚCIOWE

1

24 godzinna rejestracja ciśnienia (Holter ciśnieniowy)

70

2

24 godzinna rejestracja EKG (Holter)

70

3

Echokardiografia serca

100

5

EKG spoczynkowe

20

6

EKG spoczynkowe z opisem

40

7

Próba wysiłkowa

100

PSYCHIATRIA

1

konsultacja psychiatryczna

80

2

konsultacja psychiatryczna dziecięca

100

3

porada diagnostyczna (psychoterapeuta)

80

4

sesja psychoterapii indywidualnej

90

ENDOKRYNOLOGIA

1

konsultacja endokrynologiczna

80

NEUROLOGIA

1

konsultacja neurologiczna

80

ORTOPEDIA

1

konsultacja  ortopedyczna

80

2

opatrunek unieruchamiający np. gips

90

3

iniekcja dostawowa

100

4

punkcja stawów

30

REUMATOLOGIA

1

konsultacja  reumatologiczna

80

LOGOPEDIA

1

konsultacja logopedyczna

40

2

ćwiczenia logopedyczne

35

3

pakiet logopedyczny – 4 zajęcia

120

UROLOGIA

1

konsultacja  urologiczna

80

REHABILITACJA

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

1

Ćwiczenia na przyrządach

20

2

Ćwiczenia ogólnousprawniające – (grupowe), 30 minut

15

3

Ćwiczenia w odciążeniu

10

4

Drenaż limfatyczny ręczny

50

5

Masaż ręczny kręgosłupa – całościowy, 30 minut

50

6

Masaż ręczny kręgosłupa – częściowy, 20 minut

35

7

Masaż częściowy ciała, 15 minut

35

8

Taping Med – plastrowanie

30,00/1mb

9

Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn

50

10

Terapia schorzeń neurologicznych

50

11

Wyciąg kręgosłupa

20

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE

1

Diadynamik

12

2

Diatermia krótkofalowa DKF

15

3

Elektrostymulacja

15

4

Galwanizacja

12

5

Jonizacja (z własnym lekiem)

15

6

Krioterapia

15

7

Krioterapia 10 zabiegów

135

8

Laser

15

9

Laser 10 zabiegów

135

10

Masaż limfatyczny (BOA) – za zabieg

20

11

Masaż wirowy kończyn dolnych

20

12

Masaż wirowy kończyn górnych

15

13

Masaż wirowy kręgosłupa

20

14

Pole magnetyczne (comaster)

12

15

Prądy interferencyjne

12

16

Prądy Kotza

12

17

Prądy Tens

12

18

Prądy Traberta

12

19

Sollux

10

20

Tonoliza

15

21

Ultradźwięki i fonoforeza

15

22

Terapia falami uderzeniowymi

60

ZESTAWY ZABIEGOWE

1

Krioterapia + ćwiczenia na przyrządach – przy zakupie 5 zabiegów

140

2

Krioterapia + laser + ćwiczenia na przyrządach – przy zakupie 5 zabiegów

200

3

Laser + ćwiczenia na przyrządach – przy zakupie 5 zabiegów

140

4

Zestaw przeciwbólowy kręgosłupa (masaż + ćwiczenia) – przy zakupie 5 zabiegów

315

ZAJĘCIA RUCHOWE

1

Zdrowy kręgosłup

15

2

Zdrowy kręgosłup – karnet 10 ćwiczeń

120

REHABILITACJA INNE

1

Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji

80

2

Wizyta domowa fizjoterapeuty

100

3

10 wizyt domowych fizjoterapeuty

900

INNE

1

kserokopia dokumentacji medycznej - za 1 (jedną) stronę 

nie może przekraczać
0,00007*)

2

odpis dokumentacji (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) za 1 (jedną) stronę

nie może przekraczać
0,002*)

3

Udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych

nie może przekraczać
0,0004*)

4

Sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

1

5

Kserokopia - za jedną stronę 

0,8

6

Zaświadczenie na życzenie pacjenta

35

 

*) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podst. art. 20 pkt. 2 z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2016r. Poz 887, z późn. zm.35) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie.

 
Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk