cennik

LP                 NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ CENA
PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA
1 Konsultacja internistyczna 150
2 Konsultacja lekarza rodzinnego 150
3 Konsultacja pediatry 150
4 Test Actim CRP 40
5 Wizyta lekarska domowa 200
SZCZEPIENIA (koszt szczepionki, iniekcja, konsultacja lekarska)
1 szczepienie przeciwko grypie VAXIGRIP TETRA 55
2 szczepienie przeciwko grypie INFLUVAC TETRA 50
3 szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (EUVAX) 55
4 szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (ENGERIX) 75
5 szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy (CERVARIX 1 amp.) 340
6 szczepienie przeciwko tężcowi 40
7 BEXSERO 395
8 HAVRIX JUNIOR 170
9 HEXACIMA 0,5 ml 200
10 INFANRIX HEXA inj. 0,5 ml 220
11 INFANRIX IPV+Hib inj 0,5 160
12 NIMENRIX 0,5 ml 190
13 PENTAXIM 160
14 PREVENAR 13 280
15 ROTARIX zaw. doustna 1,5 ml 340
16 SYNFLORIX zaw. Inj 250
17 VARILRIX inj 0,5 ml 250
AMBULATORYJNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA
1 iniekcja domięśniowa 15
2 iniekcja dożylna 15
3 iniekcja podskórna 15
4 podanie szczepionki 15
5 wlew kroplowy 20
6 pomiar ciśnienia krwi 10
7 pomiar glukozy z krwi włośniczkowej 10
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OKULISTYKA
1 konsultacja okulistyczna 150
2 badanie pola widzenia 70
3 gonioskopia 100
4 opatrunek oczny z lekiem 50
5 płukanie dróg łzowych 1 oko 60
6 pomiar ciśnienia śródgałkowego 1 oko 30
7 udrażnianie przewodu łzowego 200
8 usunięcie ciała obcego z oka/powieki 150
LARYNGOLOGIA
1 konsultacja laryngologiczna 150
2 badanie audiometryczne 50
3 nacięcie krwiaka przegrody nosa 100
4 nacięcie ropnia 100
5 opatrunek uszny z lekiem 40
6 płukanie uszu 30
7 płukanie zatok metoda Proetza 50
8 punkcje zatok 50
9 tamponada przednia nosa 50
10 usunięcie ciała obcego z uszu,nosa,gardła 50
11 usunięcie tamponady przedniej nosa 40
DERMATOLOGIA
1 konsultacja dermatologiczna 150
2 badanie dermatoskopowe 50
3 kriochirurgia zmiany miejscowej 50
KARDIOLOGIA
1 konsultacja kardiologiczna 150
BADANIA CZYNNOŚCIOWE
1 24 godzinna rejestracja ciśnienia (Holter ciśnieniowy) 100
2 24 godzinna rejestracja EKG (Holter) 100
3 Echokardiografia serca 150
5 EKG spoczynkowe 20
6 EKG spoczynkowe z opisem 100
7 Próba wysiłkowa 150
PSYCHIATRIA
1 Konsultacja psychiatryczna 150
2 Konsultacja psychiatryczna dziecięca 200
3 Konsultacja diagnostyczna psychologiczna 150
4 Konsultacja psychologiczna 150
5 Sesja psychoterapii indywidualnej 130
Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
1 Konsultacja diagnostyczna 130
2 Sesja psychoterapii indywidualnej 130
ENDOKRYNOLOGIA
1 Konsultacja endokrynologiczna 150
NEUROLOGIA
1 konsultacja neurologiczna 150
ORTOPEDIA
1 konsultacja  ortopedyczna 150
2 opatrunek unieruchamiający np. gips 90
3 iniekcja dostawowa 100
4 punkcja stawów 30
REUMATOLOGIA
1 konsultacja  reumatologiczna 150
LOGOPEDIA
1 konsultacja logopedyczna 40
2 ćwiczenia logopedyczne 35
3 pakiet logopedyczny – 4 zajęcia 120
REHABILITACJA
ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
1 Wizyta fizjoterapeutyczna 60
2 Ćwiczenia indywidualne pod kierunkiem fizjoterapeuty, 30 minut 50
3 Ćwiczenia na przyrządach 20
4 Ćwiczenia ogólnousprawniające – (grupowe), 30 minut 20
5 Ćwiczenia w odciążeniu 20
6 Drenaż limfatyczny ręczny 80
7 Masaż ręczny kręgosłupa – całościowy do 30 minut 80
8 Masaż ręczny kręgosłupa – częściowy do 20 minut 65
9 Masaż częściowy ciała, 15 minut 65
10 Taping Med – plastrowanie-blizna do 10 cm 25
11 Taping Med – plastrowanie-blizna powyżej 10 cm 35
12 Taping Med – plastrowanie – 1 m 45
13 Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn 100
14 Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn + ćwiczenia 120
15 Terapia schorzeń neurologicznych 100
16 Wyciąg kręgosłupa 30
ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE
1 Diadynamik 16
2 Diatermia krótkofalowa DKF 16
3 Elektrostymulacja 20
4 Galwanizacja 20
5 Jonizacja (z własnym lekiem) 20
6 Krioterapia 16
7 Laser 16
8 Masaż limfatyczny (BOA) – za kończynę 20
9 Masaż wirowy kończyn dolnych 30
10 Masaż wirowy kończyn górnych 20
11 Masaż wirowy kręgosłupa 30
12 Pole magnetyczne (comaster) 16
13 Prądy interferencyjne 16
14 Prądy Kotza 16
15 Prądy Tens 16
16 Prądy Traberta 16
17 Sollux 10
18 Tonoliza 20
19 Ultradźwięki i fonoforeza 16
20 Terapia falami uderzeniowymi 60
21 Terapia ostrogi piętowej: Fala uderzeniowa + krioterapia + instruktaż ćwiczeń, 30 min 80
REHABILITACJA INNE
1 Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji 150
2 Wizyta domowa fizjoterapeuty 150
3 10 wizyt domowych fizjoterapeuty 1 200
4 Akupunktura pierwsza wizyta 80
5 Akupunktura kolejna wizyta 80
INNE
1 kserokopia dokumentacji medycznej – za 1 (jedną) stronę
nie może przekraczać
0,00007*)
2 odpis dokumentacji (kopia z potwierdzeniem zgodności z oryginałem) za 1 (jedną) stronę
nie może przekraczać
0,002*)
3 Udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych
nie może przekraczać
0,0004*)
4 Sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 1
5 Kserokopia – za jedną stronę 0,8
6 Archiwizacja dokumentów – netto za 1 metr bieżący 30
7 Zaświadczenie na życzenie pacjenta 35
*) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podst. art. 20 pkt. 2 z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2016r. Poz 887, z późn. zm.35) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

 

LP NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ CENA
RADIOLOGIA
1 RTG celowane klatki piersiowej 30
2 RTG celowane kręgosłupa L-S 30
3 RTG celowane na ząb obrotnika 20
4 RTG czaszki 35
5 RTG części miękkich szyi z kontrastem 30
6 RTG jamy brzusznej-2 projekcje 50
7 RTG jednego stawu biodrowego A-P 30
8 RTG jednej dłoni – 2 projekcje 30
9 RTG jednej dłoni – 1 projekcja 18
10 RTG klatki piersiowej (małe dzieci) 20
11 RTG klatki piersiowej bocznie 25
12 RTG klatki piersiowej P-A 35
13 RTG klatki piersiowej P-A i boczne z barytem 50
14 RTG klatki piersiowej P-A i bocznie 60
15 RTG kości nosa 20
16 RTG kości piętowej – 2 projekcje osiowe i boczne 30
17 RTG kości piętowej-1 projekcja 20
18 RTG kości podudzia – 2 projekcje 40
19 RTG kości podudzia – 1 projekcja 27
20 RTG kości przedramienia – 1 projekcja 23
21 RTG kości przedramienia-2 projekcje 40
22 RTG kości ramiennej -2 projekcje 40
23 RTG kości ramiennej – 1 projekcja 23
24 RTG kości udowej – 1 projekcja 30
25 RTG kości udowej-2 projekcje 50
26 RTG kręgosłupa – boczne L-S (1 projekcja) 27
27 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – 2 projekcje 70
28 RTG kręgosłupa piersiowego – 2 projekcje 70
29 RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje) 40
30 RTG kręgosłupa szyjnego szyjnego (3 projekcje) 60
31 RTG kręgosłupa thl (skolioza) 40
32 RTG łopatki – 2 projekcje 40
33 RTG miednicy 40
34 RTG mostka-1 projekcja 25
35 RTG mostka-2 projekcje 40
36 RTG nadgarstka (1 projekcja) 20
37 RTG nadgarstka (2 projekcje) 30
38 RTG nadgarstka (3 projekcje) 30
39 RTG obojczyka 25
40 RTG obu dłoni -2 projekcje 40
41 RTG obu dłoni-1 projekcja 25
42 RTG obu nadgarstków (1 projekcja) 23
43 RTG obu pięt – 1 projekcja (boczna) 40
44 RTG obu stawów kolanowych-3 projekcje 50
45 RTG obu stóp 40
46 RTG obu stóp – 1 projekcja 20
47 RTG osiowe pięty 40
48 RTG osiowe rzepek – 1 projekcja 30
49 RTG osiowe rzepek – 3 kąty (30,60,90) 80
50 RTG osiowe rzepki – 1 projekcja 30
51 RTG osiowe rzepki – 3 kąty (30,60,90) 60
52 RTG palca – 2 projekcje 20
53 RTG palca – 1 projekcja 18
54 RTG podstawy czaszki 30
55 RTG stawów biodrowych -2 projekcje 60
56 RTG stawów biodrowych-1 projekcja 40
57 RTG stawów krzyżowo-biodrowych 30
58 RTG stawu barkowego -2 projekcje 40
59 RTG stawu barkowego A-P -1 projekcja 25
60 RTG stawu kolanowego – 1 projekcja 23
61 RTG stawu kolanowego – 2 projekcje 30
62 RTG stawu łokciowego – 2 projekcje 30
63 RTG stawu łokciowego – 1 projekcja 25
64 RTG stawu skokowego – 1 projekcja 25
65 RTG stawu skokowego- 2 projekcje 30
66 RTG stopy – 2 projekcje 30
67 RTG stopy – 1 projekcja 23
68 RTG stopy – 1 projekcja A-P 20
69 RTG stopy – A-P + boczne 27
70 RTG śródstopia, przodostopia – 1 projekcja 23
71 RTG śródstopia, przodostopia – 2 projekcje 30
72 RTG twarzoczaszki 20
73 RTG wole zamostkowe 30
74 RTG zatok – 1 projekcja 20
75 RTG zatok – 2 projekcje 35
76 RTG zęba 30
77 RTG żeber-2 projekcje 40
78 RTG-siodełko tureckie 20
79 RTG-wiek kostny 20
USG
1 BAC i USG tarczycy 300
2 USG dołów podkolanowych 100
3 USG Doppler tętnic – dwie kończyny 250
4 USG Doppler tętnic – jedna kończyna 130
5 USG Doppler tętnic szyjnych 130
6 USG Doppler żył – dwie kończyny 250
7 USG Doppler żył – jedna kończyna 130
8 USG ginekologiczne 120
9 USG jamy brzusznej 120
10 USG jąder 120
11 USG piersi 120
12 USG szyi 120
13 USG ślinianek 120
14 USG tarczycy 120
15 USG tkanek miękkich 120
BADANIA CZYNNOŚCIOWE
1 EEG 100
4 spirometria bez opisu 20
5 spirometria z opisem 35
Badanie przewodnictwa nerwowego
1 1 nerw 75
2 badanie odcinkowe nerwu (inching) 80
3 techniki porównawcze 40
Zespół cieśni nadgarstka
1 standard (2 nerwy) 150
2 obustronny 280
Uszkodzenie nerwu łokciowego
1 standard, inching, pr por, CMAP i SNAP n. posrodk. 195
Polineuropatia
1 4 nerwy 280
2 + za każdy następny nerw 70
splot barkowy 350
Badanie mięśni
1 1 mięsień 110
2 3 mięśnie 330
3 + za każdy następny mięsień 75
4 próba tężyczkowa 120
Badanie w kierunku SLA
1 min 4 nerwy + 4 mięśnie 650
2 Próba miasteniczna 120
3 Blink reflex 120
4 Badanie diagnostyczne mapowania mózgu QEEG 150
5 EEG Biofeedback – trening 90
LP               NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ CENA
STOMATOLOGIA
DIAGNOSTYKA
1 Wizyta lekarska 100
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
1 znieczulenie nasiękowe 30
2 znieczulenie przewodowe 50
3 opatrunek 100
4 Bezpośrednie pokrycie miazgi zęba 20
5 Wypełnienie amalgamatem 100
6 Wypełnienie chemoutwardzalne 100
7 Wypełnienie kompozytowe 100
8 Wypełnienie światłoutwardzalne 100-150-200
9 Rekonstrukcja zęba na ćwieku 250
 ENDODONCJA
1 Dewitalizacja w znieczuleniu 200
2 Trepanacja ,martwego zęba z opatrunkiem 100
3 Ekstyrpacja miazgi – 1 kanał 100
4 Ekstyrpacja miazgi – 2 kanały 150
5 Ekstyrpacja miazgi – 3 kanały 200
6 Czasowe wypełnienie kanału – 1 kanał 100
7 Czasowe wypełnienie kanału – 2 kanały 100
8 Czasowe wypełnienie kanału – 3 kanały 100
9 Wypełnienie kanału – 1 kanał 100
10 Wypełnienie kanału – 2 kanały 200
11 Wypełnienie kanału – 3 kanały 300
PROFILAKTYKA
1 Lakierownie – wszystkie zęby 100
2 Lakowanie bruzd -1 ząb 100
PERIODONTOLOGIA
1 usuwanie kamienia nazębnego (skaling) 1 łuk 100
2 usuwanie kamienia nazębnego (skaling) pełne uzębienie 200
3 kiretaż w znieczuleniu (do 5 zębów) 200
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
1 Ekstrakcja zęba stałego 100-200
2 Ekstrakcja zęba z dłutowaniem 300
3 Nacięcie ropnia 100
4 Opatrunek chirurgiczny 50
5 Szycie rany poekstrakcyjnej 100
PRACE PROTETYCZNE
1 Proteza akrylowa częściowa 900
2 Proteza akrylowa całkowita 1000
3 Proteza szkieletowa 2000
4 Szynoproteza 2200
5 Szyna relaksacyjna 500
6 Wkład koronowo – korzeniowy 200-300
7 Proteza szkieletowa elastyczna 2000

 

LP       NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ        CENA

MEDYCYNA PRACY

1 Lekarz medycyny pracy, badanie z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy 80
2 Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – cena za godzinę 200
3 Badanie po zleceniu przez lekarza profilaktyka np.: okulista, laryngolog, neurolog 70
4 Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (w trakcie badania profilaktycznego) 40
5 Orzeczenie lekarskie dla marynarzy 100
6 Badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie) 200
7 Badanie lekarskie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów 200
8 Badanie lekarskie kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim 200
9 Badanie uczniów i studentów 80
10 Wydanie zaświadczenia/orzeczenia/duplikatu na życzenie pacjenta 35
11 Badanie czucia wibracji z termometrią + opis 100
12 Zgłoszenie choroby zawodowej pracownika przez lekarza 100
13 RTG klatki piersiowej duży obrazek 35
14 RTG nadgarstków i stawów łokciowych dla pilarzy motorowych 85
15 EKG bez opisu 20
16 Audiometria 40
17 Spirometria 60
BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
1 3-krotne badanie kału w kierunku nosicielstwa 150
2 Morfologia krwi obwodowej z rozmazem 15
3 Badanie ogólne moczu 8
4 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) 6
5 Glukoza 8
6 Cholesterol 8
7 Lipidogram 25
8 ALAT 8
9 ASPAT 8
10 PSA 28
11 TSH 24
12 Pakiet: OB, morfologia, mocz, glukoza 36
13 Inne badania według obowiązującego cennika GCZ
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
1 Odpis orzeczenia psychologicznego 50
KIEROWCY – wszystkie kategorie + dźwigi samojezdne
1 badanie podstawowe 150
2 badanie kontrolne 150
3 badanie po wypadku 150
4 badanie po alkoholu 150
5 badanie po przekroczeniu limitu punktowego 150
6 badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy-podstawowe 150
7 badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy- kontrolne 150
8 konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy 100
9 badanie w ciemni (badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia) 50
10 badanie  psychotechniczne na drugie stanowisko 20
PRACA NA WYSOKOŚCI- W TYM SUWNICE I DŹWIGI WIEŻOWE
1 badanie podstawowe 100
2 badanie kontrolne 100
OPERATORZY SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO
1 badanie podstawowe 100
2 badanie kontrolne 100
BROŃ
1 Badanie lekarskie  osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń z orzeczeniem 150
2 Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń 200
3 Badanie lekarskie  osoby posiadającej pozwolenie na broń z orzeczeniem 150
4 Badanie psychologiczne osoby posiadające pozwolenie na broń 200
5 Konsultacja psychiatryczna 100
6 Konsultacja okulistyczna 70
7 Glukoza 8
BADANIA PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
1 pierwszorazowe 150
2 okresowe 150
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KANDYDATÓW NA:
1 Kuratora społecznego 150
2 Kuratora zawodowego 300
3 Sędziego/prokuratora 500

 

LP
NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ – LABORATORIUM
CENA
1 POBRANIE KRWI 5
ANALITYKA OGÓLNA
1 MOCZ – BADANIE OGÓLNE 12
2 MOCZ – BIAŁKO W MOCZU (wydalanie dobowe) 6
3 GLUKOZA W MOCZU 8
4 KREW UTAJONA W KALE 22
HEMATOLOGIA
1 MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ 5 DIFF 20
2 MORFOLOGIA, PŁYTKI KRWI CYTRYNIAN 15
3 ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCH OB 12
4 ROZMAZ KRWI OBWODOWEJ 8
5 RETIKULOCYTY 14
KOAGULOLOGIA
1 CZAS PROTROMBINOWY (PT) 15
2 CZAS KAOLINOWO – KEFALINOWY (APTT) 16
BADANIA BIOCHEMICZNE
1 AMYLAZA 15
2 AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA  (ASPAT) 13
3 AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALAT) 13
4 BILIRUBINA CAŁKOWITA 12
5 CHOLESTEROL 12
6 CHOLESTEROL  HDL 12
8 LIPIDOGRAM 37
9 FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) 13
10 FOSFORAN NIEORGANICZNY 10
11 GGTP 13
12 GLUKOZA 11
13 KREATYNINA 12
14 KLIRENS KREATYNINY 15
15 KWAS MOCZOWY 12
16 MOCZNIK 12
17 TRÓJGLICERYDY 12
18 WAPŃ CAŁKOWITY 12
19 ŻELAZO 13
TESTY CZYNNOŚCIOWE
1 DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0min,120min) 20
2 DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0min,60min,120min) 25
3 DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY U KOBIET CIĘŻARNYCH 15
4 KRZYWA ŻELAZOWA 28
IMMUNOCHEMIA
1 FT4 32
2 TSH 32
INNE
1 P/C PRZECIWKO TREPONEMA PALLIDUM 8
ANALITYKA OGÓLNA
1 KAŁ – BADANIE OGÓLNE 23
2 KAŁ – BADANIE PARAZYTOLOGICZNE 23
3 KAŁ – BADANIE W KIERUNKU GIARDIA LAMBLIA (metoda immunoenzymatyczna) 38
4 KAMIENIE Z DRÓG MOCZOWYCH – analiza chemiczna 30
5 MOCZ – MIKROALBUMINURIA 22
6 ODCZYN PAULA – BUNNELLA 28
7 ODCZYN WAALER – ROSEA 21
BIOCHEMIA
1 ALBUMINA 12
2 ANTYSTREPTOLIZYNY O (ASO) 22
3 BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA 10
4 BIAŁKO CAŁKOWITE 12
5 BIAŁKO C-REAKTYWNE (CRP) 20
6 CHLORKI 11
7 CERULOPLAZMINA 54
8 CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) 23
9 DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) 13
10 DIGOKSYNA 45
11 ELEKTROFOREZA BIAŁEK 18
12 ELEKTROFOREZA LIPOPROTEIN 80
13 FERRYTYNA 35
14 FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP) – IZOENZYM KOSTNY 170
15 GAZOMETRIA 12
16 HEMOGLOBINA GLIKOWANA (HBA1c) 40
17 KARBAMAZEPINA 40
18 KINAZA FOSFOKREATYNY (CK) 15
19 KINAZA FOSFOKREATYNY (CKMB) 29
20 KWAS FOLIOWY 72
21 KWAS 5-HYDROKSYINDOLOOCTOWY (5-HIAA) 85
22 KWAS WALPROINOWY 50
23 LDL metodą bezpośrednią 16
24 LIPAZA 21
25 MAGNEZ 12
26 SÓD POTAS 22
27 POTAS 11
28 TRANSFERYNA 41
29 TROPONINA T 30
30 WITAMINA B 12 36
31 WITAMINA D3 90
32 ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA (UIBC) 17
HORMONY,IMMUNOLOGIA, MARKERY NOWOTWOROWE
1 ANTYGEN HBS 25
2 ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA PSA 28
3 ANTYGEN SWOISTY DLA STERCZA FPSA 35
4 ANTYGEN KARCINOEMBRIONALNY (CEA) 44
5 ANTYGEN CA-125 46
6 ANTYGEN CA-15.3 42
7 ANTYGEN CA-19.9 46
8 AFP ALFA FETOPROTEINA 40
9 ANDROSTENDION 90
10 ACTH-hormon adrenokortykotropowy 65
11 DEHYDROEPIANDROSTERON SIARCZAN (DHEAS) 54
12 ESTRADIOL (E) 33
13 GONADOTROPINA KOSMOWKOWA (B-HCG) 40
14 HORMON FOLIKULOTROPOWY (FSH) 33
15 HORMON LUTEINIZUJĄCY (LH) 33
16 BIAŁKO WIĄŻĄCE HORMONY PŁCIOWE (SHGB) 66
17 C-PEPTYD 66
18 KORTYZOL 36
19 17-KETOSTERYDY (17-KS) 137
20 17-HYDROKSYKORTYKOSTEROIDY 17-OHKS 137
21 INSULINA 38
22 IG F INSULINOZALEŻNY CZYNNIK WZROSTU 100
23 HORMON WZROSTU (hGH) 40
24 KALCYTONINA 84
25 CHROMOGRANINA A 180
26 METOKSYKATECHOLAMINY (mocz dobowy) 150
27 METANEFRYNA, NORMETANEFRYNA 204
28 OSMOLARNOŚĆ MOCZU 35
29 OSMOLARNOŚĆ SUROWICY 30
30 PARATHORMON (PTH) 62
31 PROLAKTYNA (PRL) 33
32 BIG PROLAKTYNA 85
33 TEST Z METOCLOPRAMIDEM 2x(MCP) 44
34 TEST Z METOCLOPRAMIDEM 3x(MCP) 66
35 PROGESTERON 33
36 17-OH PROGESTERON 52
37 TESTOSTERON 33
38 TYREOGLOBULINA 75
39 TRIJODOTYRONINA CAŁKOWITA (T3) 30
40 TRIJODOTYRONINA WOLNA (FT3) 32
41 PRZECIWCIAŁA ANTY-TPO 36
42 PRZECIWCIAŁA ANTY-TG 36
43 PRZECIWCIAŁA PRZECIW RECEPTOROM TSH 102
44 PRZECIWCIAŁA P/C EBV (MONONUKLEOZIE) IGM 95
45 PRZECIWCIAŁA HETEROFILNE PRZECIW MONONUKLEOZIE 35
46 PRZECIWCIAŁA ANTY-HBs 40
47 PRZECIWCIAŁA ANTY-HBc 32
48 PRZECIWCIAŁA ANTY-HBe 60
49 PRZECIWCIAŁA ANTY-CMV IGM 46
50 PRZECIWCIAŁA ANTY-CMV IGG 46
51 AWIDNOŚĆ CMV IGG 100
52 PRZECIWCIAŁA ANTY-TOXO IGM 34
53 PRZECIWCIAŁA ANTY-TOXO IGG 34
54 AWIDNOŚĆ TOXO IGG 100
55 PRZECIWCIAŁA ANTY-BORRELIA (total) 70
56 PRZECIWCIAŁA ANTY-BORRELIA IGM 41 82
57 PRZECIWCIAŁA ANTY-BORELIA IGG 41
58 P/C BORRELIA WESTERN BLOT IGM 170
59 P/C BORRELIA WESTERN BLOT IGG 170
60 PRZECIWCIAŁA ANTY-RUBELLA IGM 46
61 PRZECIWCIAŁA ANTY-RUBELLA IGG 46
62 AWIDNOŚĆ RUBELLA 240
63 PRZECIWCIAŁA ANTY HCV 44
64 PRZECIWCIAŁA ANTY HIV 38
65 P/C PRZECIW BIAŁKU CYKLICZNEJ CYTRULINY (CCP) 102
66 Pro BNP 79
67 IMMUNOGLOBULINA A (IgA) 23
68 IMMUNOGLOBULINA E (IgE) 40
69 IMMUNOGLOBULINA G (IgG) 23
70 IMMUNOGLOBULINA M (IgM) 23
SEROLOGIA
1 GRUPA KRWI 36
2 PRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE 30
KOAGULOLOGIA
1 ANTYTROMBINA III (ATIII) 30
2 CZAS TROMBINOWY 11
3 D-DIMER – produkty degradacji fibryny 44
4 FIBRYNOGEN 19
INNE
1 ANTYGEN HP W KALE 65
2 PRZECIWCIAŁA P/HELICOBACTER PYLORI (ILOŚCIOWO) 58
                                         BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
1 POSIEW MOCZU 35
2 POSIEW PLWOCINY 26
3 KAŁ – POSIEW OGÓLNY 32
4 WYMAZ ZE ŚLUZÓWEK OKA 34
5 WYMAZ Z UCHA 30
6 WYMAZ Z NOSA 28
7 WYMAZ Z GARDŁA 28
8 WYMAZ ZE ZMIAN SKÓRNYCH 34
9 POSIEW W KIERUNKU SALMONELLA, SCHIGELLA 1 X KAŁ 50
10 POSIEW W KIERUNKU SALMONELLA, SCHIGELLA 3 X KAŁ 150
11 NASIENIE – POSIEW 47
12 NASIENIE – BADANIE OGÓLNE 100
13 WYMAZ Z POCHWY – BADANIE W KIERUNKU GBS 35
14 WYMAZ Z POCHWY 35
15 WYMAZ Z POCHWY – BADANIE W KIERUNKU GRZYBÓW 55
16 WYMAZ Z RANY 50
17 WYMAZ Z KANAŁU SZYJKI MACICY 50
18 KAŁ – POSIEW / EPEC 75
IMMUNOLOGIA (Wymagane specjalne skierowanie)
1 DOPEŁNIACZ C3 50
2 DOPEŁNIACZ C4 50
3 KRĄŻĄCE KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C1qCIC 85
4 KRĄŻĄCE KOMPLEKSY IMMUNOLOGICZNE C3dCID 85
5 PRZECIWCIAŁA PRZECIW JĄDROWE (ANA-HEP2) 110
6 P/C PRZECIW GLADYNIE 80
7 P/C PRZECIW ENDOMYSIUM MIĘŚNI GŁADKICH (anty-EmA) 95
8 P/C PRZECIW GRANULOCYTARNE IgA, IgG (anty-ANCA) 110
9 P/C PRZECIW NADNERCZOWE 100
10 P/C PRZECIW ATP-AZIE KOMÓREK OKŁADZINOWYCH ŻOŁĄDKA 90
11 P/C PRZECIW CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTLEA (AIFA) 90
12 P/C ANTY – KARDIOLIPINIE IGA (anty-ACA-IgA) 90
13 P/C ANTY – KARDIOLIPINIE IGG (anty-ACA-IgG) 80
14 P/C ANTY – KARDIOLIPINIE IGM (anty-ACA-IgM) 80
15 P/C PRZECIW WYSPOM TRZUSTKI (anty- ICA) 90
16 P/C PRZECIW INSULINOWE (IAA) 100
17 P/C PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE TKANKOWEJ Iga (anty-TGA) 100
18 P/C PRZECIW MIĘŚNIOM GŁADKIM (anty-SMA) 80
19 P/C PRZECIW DEKARBOKSYLAZIE KWASU GLUTAMINOWEGO (anty-GAD) 100
20 SPECYFICZNE IgE 65
INNE
1 Α – 1 ANTYTRYSPINA 59
2 AMIANTY (MULLERIAN HORMON) 176
3 BORDATTELLA (Krztusiec) IGM 70
4 BORDATTELLA (Krztusiec) IGG 70
5 BORDATTELLA (Krztusiec) IGA 70
6 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM 110
7 CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG 110
8 CYNK 80
9 HOMOCYSTEINA 70
10 HPV 192
11 INHIBINA B 120
12 LIT 85
13 MIEDŹ 85
14 MYKOPLAZMA PNEUMONIAE IGM 55
15 MYKOPLAZMA PNEUMONIAE IGG 55
16 MYKOPLAZMA PNEUMONIAE IGA 60
17 TOXOCARA CANIS P/C ANTY IGG 75
18 WOLNY TESTOSTERON 79

 

LP

 NAZWA PROCEDURY MEDYCZNEJ – REHABILITACJA

ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

CENA
1 Wizyta fizjoterapeutyczna 60
2 Ćwiczenia indywidualne pod kierunkiem fizjoterapeuty, 30 minut 50
3 Ćwiczenia na przyrządach 20
4 Ćwiczenia ogólnousprawniające – (grupowe), 30 minut 20
5 Ćwiczenia w odciążeniu 20
6 Drenaż limfatyczny ręczny 80
7 Masaż ręczny kręgosłupa – całościowy do 30 minut 80
8 Masaż ręczny kręgosłupa – częściowy do 20 minut 65
9 Masaż częściowy ciała, 15 minut 65
10 Taping Med – plastrowanie – blizna do 10cm 25
11 Taping Med – plastrowanie – blizna powyżej 10cm 35
12 Taping Med – plastrowanie – 1m 45
13 Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn 100
14 Terapia manualna bólów kręgosłupa i stawów kończyn + ćwiczenia 120
15 Terapia schorzeń neurologicznych 100
16 Wyciąg kręgosłupa 30
ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE
1 Diadynamik 16
2 Diatermia krótkofalowa DKF 16
3 Elektrostymulacja 20
4 Galwanizacja 20
5 Jonizacja (z własnym lekiem) 20
6 Krioterapia 16
7 Laser 16
8 Masaż limfatyczny (BOA) – za kończynę 20
9 Masaż wirowy kończyn dolnych 30
10 Masaż wirowy kończyn górnych 20
11 Masaż wirowy kręgosłupa 30
12 Pole magnetyczne (comaster) 16
13 Prądy interferencyjne 16
14 Prądy Kotza 16
15 Prądy Tens 16
16 Prądy Traberta 16
17 Sollux 10
18 Tonoliza 20
19 Ultradźwięki i fonoforeza 16
20 Terapia falami uderzeniowymi 60
21 Terapia ostrogi piętowej: fala uderzeniowa + krioterapia + instruktaż ćwiczeń, 30min 80
REHABILITACJA INNE
1 Konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji 100
2 Wizyta domowa fizjoterapeuty 150
3 10 wizyt domowych fizjoterapeuty 1200
4 Akupunktura pierwsza wizyta 80
5 Akupunktura kolejna wizyta 60

 


 

Skip to content