Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja

58 342 33 59

58 342 33 60

58 342 33 63

dr n. med Wiesława Nyka
specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

lek.med. Beata Królikowska
specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

 


Rehabilitacja w Gdańskim Centrum Zdrowia opiera się na Zespole Fizjoterapeutów i Fizykoterapeutów posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe oraz na bardzo dobrze wyposażonych gabinetach i komfortowych warunkach terapii dla pacjentów. Usprawnianie pacjentów prowadzone jest najskuteczniejszymi metodami terapeutycznymi. Dodatkowo wspomagamy naszą terapię pełną gamą zabiegów fizykoterapeutycznych po konsultacjach naszych lekarzy specjalistów rehabilitacji.

Zajmujemy się leczeniem Pacjentów z dolegliwościami związanymi ze:

  • schorzeniami kręgosłupa (dyskopatia, skolioza, rwa kulszowa, zmiany zwyrodnieniowe)
  • stanami po udarze mózgu i niedowładami, porażeniami spastycznymi
  • stanami po endoprotezoplastyce stawów, rekonstrukcji więzadeł krzyżowych, problemami ortopedycznymi
  • schorzeniami reumatologicznymi
  • zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu

Do dyspozycji pacjentów są:

  • duża sala gimnastyczna
  • gabinety fizykoterapii
  • trakcja – wyciąg kręgosłupa
  • gabinety terapii manualnej
  • gabinety masażu
  • poradnia rehabilitacyjna
  • szatnie

Fizykoterapię wykonujemy w zakresie:

  • laser
  • comaster
  • diadynamik
  • prądy interferencyjne
  • pole magnetyczne
  • ultradźwięki
  • prądy Traberta, Tens, Kotza
  • galwanizacja
  • jonizacja
  • elektrostymulacja
  • solux
  • hydroterapia
  • masaż limfatyczny aparatem BOA
  • krioterapia

Godziny pracy Fizykoterapii

Poniedziałek 700 – 1700

Wtorek 700 – 1700

Środa 700 – 1700

Czwartek 700 – 1700

Piątek 700 – 1700

Numery telefonów

58 342 33 43
sala gimanstyczna

58 342 33 37
gabinety fizykoterapii


Kadra

Anna Podkowa
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • terapia metodą PNF, McKenzie
  • drenaż limfatyczny
  • terapia manualna metodą Mulligan, Maitland
  • SET

Natasza Nikel
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego
  • Thera-Band – ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band
  • neuromobilizacje w terapii manualnej
  • koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemów pasów i podwieszeń Terapi Master (SET)
  • terapia manualna wg Maitlanta
  • terapia metodą PNF, PNF skoliozy
  • osteopatia kranialna (terapia czaszkowo-krzyżowa)
  • Medi-Taping
  • osteopatia i chiropraktyka wg. Ackermanna
  • terapia obrzękowa
  • rozluźnianie mięśniowo-powięziowe

Barbara Rojszczak
starszy technik fizjoterapii

Specjalizuje się w metodach wykorzystywanych w fizykoterapii jak:

  • impulsowe pole magnetyczne niskiej (comaster) i wysokiej częstotliwości (diatermia)
  • laseroterapia
  • ultradźwięki i ultrafonoforeza
  • prądy diadynamiczne
  • galwanizacja
  • jonizacja
  • elektrostymulacja
  • tonoliza
  • prądy interferencyjne
  • stymulacja wg. Kotza
  • prąd Traberta, Tensy
  • masaż pneumatyczny BOA
  • magnetoterapia
  • krioterapia

Ewa Kozłowska
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego
  • PNF, PNF skolioza
  • terapia manualna metodą Maitland
  • koncepcja stabilizacji w treningu i terapii Performance Stability
  • masaż klasyczny
  • masaż leczniczy z elementami masażu chińskiego
  • Thera-Band – ćwiczenia oporowe z wykorzystaniem taśm i piłek Thera-Band
  • fizjoterapia u pacjentów po ogniskowym uszkodzeniu mózgu metoda dr Krawczyka
  • koncepcja terapii obrzękowej
  • metoda Ackermanna
  • Medi-Taping

Beata Juniewicz
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • terapia metodą PNF
  • Techniki Energizacji Mięśni – MET
  • masaż Lomi-Lomi Nui

Maciej Komorowski
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentami po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych oraz pacjentami geriatrycznymi
  • masaż klasyczny
  • terapia metodą PNF

Rafał Kamiński
instruktor odnowy biologicznej, fizjoterapeuta

Specjalizuje się w:

  • diagnostyka i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego
  • masaż Breussa
  • metoda Dorna

Magdalena Jaworska
mgr fizjoterapii

Specjalizuje się w:

  • diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie – moduł A i B
  • Techniki Energizacji Mięśni- MET
  • terapia metodą PNF, PNF skoliozy
  • diagnostyka i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego oraz kolanowego
  • Performance Stability
  • Medi-Taping
  • rehabilitacja w sporcie
  • kręgosłup – diagnostyka i elementy terapii
  • masaż segmentarny

Magdalena Silicka
technik masażysta

Specjalizuje się w:

  • masaż klasyczny, leczniczy, limfatyczny