Oliwska 62

Gdańsk 80-542
Główna siedziba

Beniowskiego 9

Gdańsk 80-382
Filia tel: 505 174 444

58 880 80 08

Infolinia

PON - PT: 7:00 - 18:00

Godziny otwarcia

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Kontakt telefoniczny:

Finansowane ze środków Miasta Gdańska

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia świadczy bezpłatną, profesjonalną pomoc mieszkańcom Miasta Gdańska w zakresie problemów związanych z alkoholem i innymi środkami zmieniającymi świadomość. Jej działanie służy poprawie jakości i ilości usług Miasta Gdańska w zakresie terapii osób z kręgu uzależnienia od alkoholu.

Finansowane ze środków Miasta Gdańska

Program specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom alkoholowym uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Skip to content