Oliwska 62

Gdańsk 80-542
Główna siedziba

Beniowskiego 9

Gdańsk 80-382
Filia tel: 505 174 444

58 880 80 08

Infolinia

PON - PT: 7:00 - 18:00

Godziny otwarcia

Medycyna pracy cennik

Rejestracja

58 342 33 29

Rejestracja

58 342 33 62

lp.
USŁUGACENA
(W PLN)
MEDYCYNA PRACY
1badanie lekarza profilaktyka + orzeczenie120
2badanie lekarza profilaktyka + orzeczenie dla pracownika ochrony fizycznej120
3Lekarz medycyny pracy, badanie z wydaniem
zaświadczenia o zdolności do pracy
120
4Udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy – cena za godzinę 200
5Badanie po zleceniu przez lekarza profilaktyka np.: okulista, laryngolog, neurolog100
6Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne
(w trakcie badania profilaktycznego)
40
7Orzeczenie lekarskie dla marynarzy150
8Badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców (wszystkie kategorie)200
9Badanie lekarskie kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów200
10Badanie lekarskie kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim200
11Badanie uczniów i studentów120
12Badanie czucia wibracji z termometrią + opis100
13Zgłoszenie choroby zawodowej pracownika przez lekarza100
14RTG klatki piersiowej duży obrazek35
15RTG nadgarstków i stawów łokciowych dla pilarzy motorowych85
16EKG bez opisu20
17Audiometria50
18Spirometria35
19Wydanie zaświadczenia/orzeczenia/duplikatu na życzenie pacjenta35
BADANIA LABORATORYJNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
13-krotne badanie kału w kierunku nosicielstwa150
2Morfologia krwi obwodowej z rozmazem20
3Badanie ogólne moczu12
4Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)12
5Glukoza11
6Cholesterol12
7Lipidogram37
8ALAT13
9ASPAT13
10PSA28
11TSH32
12Inne badania według obowiązującego cennika GCZ
PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
1Odpis orzeczenia psychologicznego50
KIEROWCY – wszystkie kategorie + dźwigi samojezdne
1badanie podstawowe150
2badanie kontrolne150
3badanie po wypadku150
4badanie po alkoholu150
5badanie po przekroczeniu limitu punktowego150
6badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy-podstawowe150
7badanie egzaminatorów oraz instruktorów nauki jazdy- kontrolne150
8konsultacje psychologiczne dla osób kierujących pojazdami kat. B w ramach obowiązków służbowych, ale nie wykonujących pracy na stanowisku kierowcy100
9badanie w ciemni (badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia)50
10badanie psychotechniczne na drugie stanowisko20
PRACA NA WYSOKOŚCI- W TYM SUWNICE I DŹWIGI WIEŻOWE
1badanie podstawowe100
2badanie kontrolne100
OPERATORZY SPRZĘTU ZMECHANIZOWANEGO
1badanie podstawowe100
2badanie kontrolne100
-BROŃ-
1Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń z orzeczeniem150
2Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń200
3Badanie lekarskie osoby posiadającej pozwolenie na broń z orzeczeniem150
4Badanie psychologiczne osoby posiadające pozwolenie na broń200
5Konsultacja psychiatryczna100
6Konsultacja okulistyczna100
7Glukoza11
BADANIA PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA
TECHNICZNEGO
1pierwszorazowe150
2okresowe150
BADANIA PSYCHOLOGICZNE KANDYDATÓW NA:
1Kuratora społecznego150
2Kuratora zawodowego300
3Sędziego/prokuratora500
Skip to content