Poradnia Logopedyczna

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek 800 – 1930

Wtorek 800 – 1800

Środa 800 – 1800

Czwartek  800 – 1800

Piątek 800 – 1800

Rejestracja

58 342 33 59

58 342 33 60

58 342 33 61

58 342 33 62

58 342 33 63

Nasz Zespół

mgr Beata Rzewnicka

logopeda

 

mgr Paulina Winkowska

logopeda, specjalista neurologopedii

 

W Poradni Logopedycznej specjalizujemy się w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Diagnozujemy i prowadzimy terapię w przypadkach:

  • dyslalii (wad wymowy),
  • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
  • jąkania i innych niepłynności mowy,
  • oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),
  • dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),
  • afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),
  • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
  • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
  • dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
  • zaburzeń głosu,
  • dysleksji rozwojowej.

Pracujemy z dziećmi autystycznymi, z zespołami genetycznymi, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, dziećmi niemówiącymi. Prowadzimy szkolenia z emisji głosu.