Poradnia Logopedyczna

Rejestracja

58 342 33 59

58 342 33 60

58 342 33 63

Nasz Zespół

mgr Beata Rzewnicka

logopeda

 

mgr Edyta Rosiek

logopeda

 

mgr Katarzyna Jaśkiewicz

logopeda

 

W Poradni Logopedycznej specjalizujemy się w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Diagnozujemy i prowadzimy terapię w przypadkach:

  • dyslalii (wad wymowy),
  • opóźnień rozwoju mowy i jej całkowitego braku,
  • jąkania i innych niepłynności mowy,
  • oligofazji (zaburzeń mowy u osób z obniżoną sprawnością intelektualną),
  • dyzartrii (zaburzenia mowy związane ze zmianą w napięciu mięśni i ich porażeniu),
  • afazji (zaburzenia mowy spowodowane na skutek udaru mózgu, urazu czaszki, guza mózgu),
  • zaburzeń i uszkodzeń narządu słuchu,
  • problemów z porozumiewaniem się w spektrum autyzmu,
  • dysfagii (zaburzenia w połykaniu),
  • zaburzeń głosu,
  • dysleksji rozwojowej.

Pracujemy z dziećmi autystycznymi, z zespołami genetycznymi, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, dziećmi niemówiącymi. Prowadzimy szkolenia z emisji głosu.

 

Skip to content