A A A

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek 700 - 1430

Wtorek 700 - 1430

Środa 700 - 1430

Czwartek 700 - 1800

Piątek 700 - 1430


Numery telefonów

58 342-33-29

Lekarze

lek. Alina Lubowska-Rewako
Specjalista medycyny pracy

lek. Zbigniew Kurkiewicz
Lekarz medycyny przemysłowej

lek. Maria Roszkiewicz-Bartelik
Lekarz medycyny pracy, Specjalista medycyny przemysłowej

lek. Ilona Skrzydłowska
Lekarz chorób wewnętrznych, Specjalista medycyny pracy

 

Gdańskie Centrum Zdrowia zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy DZ.U. 04.125.1317 - tekst jednolity świadczy usługi w zakresie medycyny pracy, profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy oraz ustawę o służbie medycyny pracy w tym:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • objęcie zakładów pracy nadzorem medycznym,
 • prowadzenia badań specjalistycznych i ambulatoryjnych
 • badania psychotechniczne.


Oferta nasza dotyczy opieki medycznej w zakresie:

 

1. lekarza profilaktyka, specjalisty medycyny pracy między innymi z uprawnieniami:

 • dla jednostek pływających
 • dla osób kierujących pojazdami
 • dla osób ubiegających się posiadających pozwolenie na broń
 • dla osób pracujących przy promieniowaniu
 • dla osób ubiegających się o licencję I i II stopnia zabezpieczenia technicznego
 • dla osób pracujących przy artykułach spożywczych, z wydawaniem orzeczeń dla celów sanitarno epidemiologicznych

 

2. konsultacji specjalistycznych w naszych poradniach:

 • chirurgicznej
 • dermatologicznej
 • endokrynologicznej
 • kardiologicznej
 • laryngologicznej
 • logopedycznej
 • neurologicznej
 • okulistycznej
 • ortopedycznej
 • psychiatrycznej
 • psychologicznej
 • reumatologicznej
 • urologicznej

 

3. badania diagnostyczne w pracowniach EKG, EEG, USG, RTG oraz badania spirometryczne, badania audiometryczne, badania pola widzenia oraz mierzenie ciśnienia śródgałkowego

 

4. laboratorium analitycznym - pełen zakres badań

 

5. rehabilitacji - między innymi:

 • konsultacje naszych lekarzy specjalistów rehabilitacji
 • laser
 • comaster,
 • diadynamik,
 • prądy interferencyjne,
 • pole magnetyczne,
 • ultradźwięki
 • masaż konwencjonalny i limfatyczny (BOA)
 • kinezyterapia
 • krioterapia
 • ćwiczenia usprawniające i wspomagające

 

6. pracowni psychotechnicznej z szerokim zakresem usług np:

 • badania kierowców, operatorów sprzętu
 • badania na wysokości
 • osób posiadających pozwolenie na broń

 

7. pracowni wibracyjnej

 • określenie czucia wibracji
 • określenie termometrii skórnej


Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone są w siedzibie Gdańskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., gdzie można również uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych gabinetów.

Gdańskie Centrum Zdrowia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Cena za usługi skalkulowana może być ryczałtowo, cennikowo lub w formie kart medycznych.
Dokładne jej przedstawienie będzie możliwe po zapoznaniu się z rodzajem stanowisk i zakresem usług.

Zapraszamy do współpracy.

 

Rejestracja NFZ58 342-33-59

Sekretariat58 342-33-27
Emailgcz@gcz.com.pl
Kontaktul. Oliwska 62, Gdańsk