Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Powstała w listopadzie 2006 r. Od tego czasu świadczy bezpłatną, profesjonalną pomoc mieszkańcom Gdańska na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Gdańskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.. Jej działanie służy poprawie jakości i ilości usług Miasta Gdańska w zakresie terapii osób z kręgu uzależnienia od alkoholu.

Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny “Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

“Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 “- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Godziny pracy:

Poniedziałek  800 – 1900

Wtorek  800 – 1900

Środa  800 – 1900

Czwartek  800 – 1900

Piątek  800 – 1900


Numery telefonów

58 342-33-65

530 057 519


Email

naszaporadnia@gcz.com.pl


Oferowana jest pomoc:

  • osobom uzależnionym od alkoholu lub od alkoholu i innych środków
  • osobom pijącym szkodliwie
  • rodzinom osób uzależnionych:małżonkom, rodzicom,młodzieży i dzieciom, dzieciom pełnoletnim
  • osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny
  • osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie
  • młodzieży z problemami alkoholowymi lub mieszanymi /alkohol i inne środki/
  • osobom będącym sprawcami przestępstw drogowych dokonanych pod wpływem alkoholu.

Terapię prowadzi zespół składający się ze specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów, lekarza psychiatry, lekarza seksuologa, prawnika, pracownika socjalnego.


W ramach poradni działają także poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu leczenie ambulatoryjne na każdym etapie:
  • intensywnym – 4 miesiące,
  • pogłębionym – 8 miesięcy,
  • “after care” /warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych/  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  • 8 tygodniowa terapia w dni robocze + treningi umiejętności psychologicznych

Poradnia Leczenia Współuzależnienia – leczenie ambulatoryjne na każdym etapie:

  • psychoedukacyjnym,
  • rozwoju osobistego,
  • pogłębionym,
  • “after care” /warsztaty i treningi umiejętności psychologicznych/
 • Poradnia dla Osób Doświadczających Przemocy
  • pomoc indywidualna,
  • grupa “zatrzymaj przemoc”,
  • grupa wsparcia
 • Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • terapia indywidualna – problemy emocjonalne, zaburzenia odżywiania, nerwice,
  • depresje: terapia grupowa
 • Poradnia dla dzieci z rodzin alkoholowych
  • terapia indywidualna,
  • grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczne,
  • kontakt przez GG, konsultacje wychowawcze,
  • Szkoła dla Rodziców
 • Program dla uzależnionych sprawców przemocy
  • spotkania indywidualne i grupa edukacyjna
 • Program dla młodzieży z problemami alkoholowymi
  • spotkania indywidualne i grupa edukacyjno – terapeutyczna,
  • zajęcia rozwojowe
 • Indywidualne porady medyczne, psychiatryczne, seksuologiczne, prawne, socjalne

Ważne:

Rejestracja telefoniczna lub osobista – możliwa jest w godzinach pracy placówki, nie są wymagane żadne skierowania, przyjmowane są osoby nieubezpieczone. Przyjmowanie bezpośrednio po zgłoszeniu, bez oczekiwania na leczenie.