Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny

Rejestracja

58 342-33-56

535-686-250


Zespół Terapeutyczny

58 342-33-79


Gabinet Lekarski

58 342-34-03


Zespół Terapeutyczny

Ordynator Oddziału:
lek. Katarzyna Sulak

specjalista psychiatra, certyfikowany terapeuta PTP, certyfikowany superwizor

mgr Katarzyna Ziemiańska
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

mgr Joanna Woynarowska
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

mgr Michał Potkański
psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

mgr Paulina Miklikowska
psycholog, certyfikat terapeuty poznawczo-behawioralnego, w trakcie szkolenia z psychotraumatologii specjalistycznej

mgr Anna Formeister – Dziuk 
psycholog, w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

mgr Anna Wawrzynów
specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Ewa Machol
certyfikowany terapeuta zajęciowy

mgr Joanna Leśniewicz
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Anita Podgórska
sekretarka, certyfikowany terapeuta zajęciowy

 

Praca zespołu superwizowana jest przez certyfikowanego psychoterapeutę.

 

Podstawową formą leczenia jest psychoterapia grupowa osadzona w warunkach społeczności terapeutycznej. Koncepcja terapeutyczna oddziału opiera się na integrowaniu pracy w nurcie psychodynamicznym z innymi formami psychoterapii.

  • Psychoterapia – w formie terapii grupowej, w trzech odrębnych grupach terapeutycznych
  • społeczność terapeutyczna
  • arteterapia
  • trening relaksacyjny
  • psychorysunek
  • psychoedukacja
  • trening umiejętności społecznych
  • klub filmowy

W trakcie pobytu pacjenci znajdują się pod opieką lekarską. Formy oddziaływań terapeutycznych poza psychoterapią grupową mogą być zróżnicowane w kolejnych edycjach terapii.

WYMOGI FORMALNE

  • rozpoczęcie terapii poprzedzone jest konsultacjami u psychologa i psychiatry
  • do przyjęcia wymagane jest skierowanie wydane przez lekarza /dowolnej specjalności/ mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub udzielającego świadczeń w placówce mającej taką umowę
  • wymagane jest zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego
  • terminy rozpoczęcia terapii są stałe, dlatego też ważne jest zgłoszenie się na konsultacje odpowiednio wcześnie; konsultacje trwają przez cały czas

 

OFERTA POMOCY

Oferta pomocy przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami życia emocjonalnego, które chcą:

  • poznawać i pogłębiać rozumienie siebie
  • uzyskać wsparcie w przeżywaniu sytuacji kryzysowych
  • poprawić jakość swojego życia w chorobie psychicznej

WARUNKI TERAPII

  • zajęcia odbywają się w trzech grupach terapeutycznych, liczących maksymalnie 12 osób
  • grupy są zamknięte, tzn. w trakcie trwania terapii nie dołączają nowe osoby
  • cykl terapeutyczny trwa 3 miesiące
  • zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
Skip to content