Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od alkoholu


Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Godziny pracy Pracowni

Poniedziałek 800 – 1900

Wtorek 800 – 1900

Środa 800 – 1900

Czwartek  800 – 1900

Piątek 800 – 1900


Telefon

58 342 33 65


Oferuje leczenie osobom z problemem alkoholowym i pomoc rodzinie.

Oferujemy pomoc:

  • terapeutyczną
  • lekarską
  • prawną
  • osobom uzależnionym i ich rodzinom
  • codzienne
  • bezpłatnie (w ramach NFZ)
  • osobom bez ubezpieczenia /patronat UM Gdańsk/
  • zwolnienie L4 w czasie leczenia w oddziale dziennym

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje codziennie /w dni robocze/ w godzinach 8.00- 14.00. Leczenie trwa 8 tygodni, a pacjenci oddziału otrzymują zwolnienie lekarskie.

Po ukończeniu leczenia podstawowego oferujemy konsultacje indywidualne wg. ustalanego indywidualnie harmonogramu.

 

Skip to content