Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Oferuje leczenie osobom z problemem alkoholowym i pomoc rodzinie DDA.

Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny “Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

“Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 “- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Godziny pracy Pracowni

Poniedziałek 800 – 1900

Wtorek 800 – 1900

Środa 800 – 1900

Czwartek  800 – 1900

Piątek 800 – 1900


Telefony

58 342 33 65

530 057 519


Email

naszaporadnia@gcz.home.pl


Nasz Zespół

lek. Chojnowska Małgorzata
Lekarz chorób wewnętrznych, Specjalista seksuolog

mgr Kobarynka Elżbieta
Kierownik, Psycholog kliniczny, Specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Sekściński Jarosław
Prawnik

mgr Kaczmarek Beata
Pedagog, Psychoterapeuta

Kobierowski Andrzej
Instruktor terapii uzależnień, Terapeuta

Kula Iwona
Pracownik socjalny, Terapeuta

Lipska Janina
Instruktor Terapii Uzależnień

mgr Mazurek Ewa
Pedagog, Terapeuta

mgr Pasławska Paulina
Pedagog, Terapeuta

mgr Rejsler-Doroszewska Agnieszka
Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień

mgr Szymelfejnik Danuta
Pedagog, Specjalista psychoterapii uzależnień


Oferujemy pomoc:

  • terapeutyczną
  • lekarską
  • prawną
  • osobom uzależnionym i ich rodzinom
  • codzienne
  • bezpłatnie
  • osobom bez ubezpieczenia /patronat UM Gdańsk/
  • zwolnienie L4 w czasie leczenia w oddziale dziennym

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia funkcjonuje w trybie ambulatoryjnym- leczenie obejmuje: 2x grupa terapeutyczna oraz 1x sesja indywidualna w tygodniu, przez 4 miesiące.

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje codziennie /w dni robocze/ w godzinach 8.00- 14.00. Leczenie trwa 8 tygodni, a klienci oddziału otrzymują zwolnienie lekarskie.

Po ukończeniu leczenia podstawowego oferujemy konsultacje indywidualne wg. ustalanego indywidualnie harmonogramu.

Terapię prowadzą:

  • psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnienia- Elżbieta Kobarynka
  • pedagog resocjalizacji – Danuta Szymelfejnik
  • terapeuci zaproszeni do współpracy