Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych


Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

„Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 „- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Telefon

58 342 33 55

58 342 33 04


Lekarz

lek. Grażyna Serafin Baum

specjalista psychiatra

lek.med. Agnieszka Cerkaska
specjalista psychiatra

prof.dr hab. n.med. Leszek Bidzan
specjalista psychiatra

lek.med. Joanna Witek
specjalista psychiatra

lek.med. Ewa Chojnowska
specjalista psychiatra

mgr Anna Bellwon

psychoterapeuta, specjalista psychologii klinicznej

mgr Tomasz Gorajski
psychoterapeuta

mgr Maria Hojczyk
psycholog kliniczny

mgr Paulina Miklikowska
psycholog, psychoterapeuta

mgr Adrian Stojecki
psycholog, psychoterapeuta

mgr Katarzyna Bazgier
psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji

 


 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Gdańskiego Centrum Zdrowia oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:

  • niejasnych stanów lękowych i psychotycznych
  • schizofrenii
  • zaburzeń nastroju dwubiegunowych
  • zaburzeń depresyjnych nawracających
  • zaburzeń snu
  • przewlekłych stanów lękowych
  • fobii
  • stanów lęku napadowego
  • stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi
  • stanów dyskomfortu psychicznego podczas adaptowania się do zmieniających się okoliczności życiowych
  • dyskomfortu psychicznego związanego z rozpoznaniem choroby psychicznej lub chorób somatycznych u członków rodziny
  • zaburzenia odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia)
  • zaburzeń osobowości

Współpracujemy  z Oddziałami Dziennymi: Ogólnym Psychiatrycznym, Psychiatrycznym Geriatrycznym oraz Psychiatrycznym dla Dzieci działającymi na terenie Gdańskiego Centrum Zdrowia.

Do Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest wymagane skierowanie. Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście.

Warunkiem skorzystania z wizyty w ramach NFZ jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia.

 

Skip to content