Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży


Finansowane ze środków Miasta Gdańska


Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA.

Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc.

Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień.

Program zdrowotny “Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”.

“Psychoterapia w Nowym Porcie 2021-2023 “- pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/ lub doznających przemocy.

Godziny pracy Poradni

Poniedziałek 800 – 1800

Wtorek 800 – 1800

Środa 800 – 1800

Czwartek  800 – 1800

Piątek 800 – 1800


Rejestracja

Poniedziałek 800 – 1400

Wtorek 800 – 1400

Środa 800 – 1400

Czwartek  800 – 1400

Piątek 800 – 1400


Telefon

58 342 33 21


Lekarze

lek. Kalina Skwarska
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatra, ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyła szkolenie z psychoterapii atestowane przez Zarząd sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

dr n. med. Bożena Pietraszczyk-Kędziora
Specjalista psychiatrii. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

lek. Katarzyna Sulak
Specjalista psychiatra,certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

lek. Roman Ludkiewicz
Specjalista psychiatrii. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychiatrii środowiskowej PTP. Trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy.

lek. Olga Kierzkowska-Kałużna
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

lek. Anna Drozd
Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

 


Psycholodzy i psychoterapeuci:

KOORDYNATOR ZESPOŁU PSYCHOLOGÓW
mgr Justyna Urbańska-Grosz

Specjalista psychologii klinicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Martyna Cicha

mgr Karina Drewczyńska
Psycholog i socjolog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, ukończyła ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Agnieszka Gajda
Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

mgr Małgorzata Głaczak-Szalk
Psycholog, od początku swej pracy zawodowej zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwojowych i nerwicowych dzieci i młodzieży a także diagnozą trudności szkolnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Uczestniczyła w licznych szkoleniach w zakresie systemowej terapii rodzin oraz leczenia zaburzeń lękowych i nerwicowych u dzieci i młodzieży organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Absolwentka szkoleń w zakresie terapii i diagnozy ADHD w Centrum CBT w Warszawie.

mgr Bożena Greń
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w trakcie szkolenia w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

mgr Iwona Karbowska
Psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej.

mgr Małgorzatą Metkowska-Walewska
Psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralny

mgr Anna Jurys-Zielińska
Psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Joanna Sikorska

Psycholog. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień. W trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

mgr Karolina Sciepuro
Psycholog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii systemowej, indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie Systemowe rozumienie rodziny organizowane przez Fundację Rozwoju Psychoterapii w Krakowie. Ukończyła kurs z psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

mgr Anna Suligowska

mgr Agata Wadlewska-Manaj
Psycholog. Ukończyła szkolenie w psychoterapii i terapii rodzin w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

mgr Edyta Wardzińska
Psycholog. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

mgr Anna Wyszkowska
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

mgr Anna Przewłócka
Psycholog i pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w dziedzinie neuropsychologii, absolwentka wielu szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w tym kursu Terapii Poznawczo-Behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Diagnosta i terapeuta zaburzeń neurorozwojowych, m.in. spektrum autyzmu.

mgr Joanna Różycka
Psycholog. W trakcie drugiego stopnia szkolenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej rekomendowanego przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Katarzyna Zapał 
psycholog, ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


ZESPÓŁ JEST SUPERWIZOWANY PRZEZ:

mgr Aleksandra Bachórz
Psycholog. Ukończyła podyplomowe Studium Socjoterapii, kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej, wieloletnie szkolenia w zakresie systemowej terapii rodzin i par (I, II i III stopnia). Uczestniczyła w seminariach z psychoanalitycznej terapii par i rodzin. Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTPP.

mgr Ewa Furmaniec
Specjalista psychologii klinicznej. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

mgr Wojciech Hańbowski
Psychoanalityk szkoleniowy, psychoanalityk dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. „Long-term Guest” Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Członek Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferuje:

    • konsultacje psychiatryczne
    • konsultacje psychologiczne
    • psychoterapie indywidualne
    • terapie rodzinne

Do lekarza psychiatry – nie jest wymagane skierowanie.

Do psychologa- wymagane skierowanie od lekarza POZ, psychiatry pracującego w ramach NFZ.